АБСТРАКТ

Културният център на СУ и Галерия „Алма Матер” представят изложбата АБСТРАКТ – Съвместен проект на Катедра Изобразително изкуство към ФНПП (СУ) и Факултета по изобразително изкуство на ВТУ.

Предстоящата през месец май колективна изложба в Галерия „Алма Матер“ е второто публично представяне на творби на преподаватели и студенти по изобразително изкуство от Великотърновския университет и от СУ „Св. Климент Охридски“ в рамките на съвместния художествен проект „Абстракт“. /първата изложба бе представена през месец март във ВТУ/ Участниците в изложбата интерпретират понятието абстракт в различните му значения и контексти на употреба и проявление, водени от идеята за плурализма на вижданията  и  мисловните модели, от възможността за свобода при избора на изразни средства, материали, техники и форми в съвременното изкуство.

УЧАСТНИЦИ:

Преподавателите от Факултета по изобразително изкуство на ВТУ:

доц. д-р Владимир Аврамов (куратор на проекта), доц. Георги Минчев, доцент Младен Младенов, гл. ас. д-р Матрина Караиванова, ас. Анастасия Тонкова-Шрьотле, ас. Милен Джановски, ас. Йордан Йорданов;

и техните студенти: Веселин Симеонов, Деян Боев, Павел Недев, Стоян Илиев, Пламен Кондов, Вергил Николов, Симеон Желев.

 Преподавателите от катедра „Изобразително изкуство“ на СУ: 

проф. д-р Стефан Алтъков, проф. д-р Бисера Вълева, проф. д-р Лаура Димитрова (концепция на проекта), проф. д-р Орлин Дворянов, проф. Буян Филчев, доц. д-р Анна Цоловска, гл. ас. д-р Мая Димчева, гл. ас. д-р Добрин Атанасов;

и техните студенти: Красимир Костов, Адриaн Стайков, Елена Недялкова, Майа Антова, Даниела Атанасова, Здравко Харизанов.