Автономията на изследването между академията и think thank-овете

В България дебатите за ролята на науката обикновено имат формата на медиен шум около намеренията на правителството да разформирова БАН или около скандални слухове, че всички независими изследователски организации били платени конспиративни екипи, защитаващи чужди интереси. Предлагаме неслучайна, систематична дискусия /макар ограничена в сферата на социалните и хуманитарни науки/ около следните въпроси:

  • Наследството на социалистическата наука /научни институции, общности и мрежи, състояние на тогавашното научното поле/ и срещата му със свръхмодерния капитализъм;
    Състояние на съвременното научно поле в България – налични институции, организации и мрежи на знанието. Зависими или независими са те в организационно и финансово отношение?
    Какво представляват think thank-овете”? Как възникват, какви задачи и функции имат, как се управляват, има ли някой, който „стои” зад тях? Каква беше и е мястото и ролята им в България?
    Нашите шансове да мислим и изследваме автономно днес: траектория на водещите идеи, възможностите за изследователско сътрудничество с вземащите решения или за критика и интелектуална съпротива.

Основните изказвания ще бъдат направени от Румен Аврамов /ЦЛС/, Деян Деянов /ИКСИ, ПУ/ и Иван Чалъков /ПУ/. Дискутанти ще бъдат Стефан Попов /РискМонитор/, Лиляна Деянова /СУ, ИКСИ/ и Тодор Христов /СУ, ИКСИ/. Модератор на дискусията ще бъде Александър Кьосев /СУ/

Дискусията ще се състои на 19 април /вторник/ от 18:00 часа в Новата конферентна зала на СУ “Св. Климент Охридски”.