Ателие

Изследването и коментирането на съвременните художествени и публични процеси са сред основните приоритети в мисията на Културния център. Ето защо решихме да създадем платформа за представяне на подбрани рецензии, анализи и разговори за изкуство и култура. Наричаме я „Ателие“ заради експерименталния ѝ характер – повече на работилница, отколкото на сериозно периодично издание – и я определяме като място за хибридни жанрове, млади автори и спонтанни критически наблюдения.

Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер
Разговор между Юрген Хабермас и Клаус Гюнтер

май 2020

Кое има по-голяма стойност в борбата срещу пандемията: защитата на живота или на свободата? Този дебат от дни спира дъха на всички в публичното пространство. Но позволяват ли основните права изобщо да бъдат претегляни по този начин едно спрямо друго? Една размяна на мисли между философа Юрген Хабермас ...

Вестникът от другия ден
Вестникът от другия ден

май 2018

Публичен разговор на приятели и съмишленици на в-к „Култура“ по повод закриването на вестника и намерението на екипа да го продължи в ново издание