Ателие

Изследването и коментирането на съвременните художествени и публични процеси са сред основните приоритети в мисията на Културния център. Ето защо решихме да създадем рубрика за представяне на подбрани рецензии, анализи и разговори за изкуство и култура. Наричаме я „Ателие“ заради експерименталния ѝ характер – повече на работилница, отколкото на сериозно периодично издание – и я определяме като място за хибридни жанрове, млади автори и спонтанни критически наблюдения.

Паметникът на травмата и срама
Паметникът на травмата и срама

РАЗГОВОР НА ТОНИ НИКОЛОВ С АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ

Паметници и редукционистки активизъм
Паметници и редукционистки активизъм

РАЗГОВОР МЕЖДУ ПРОФ. АНГЕЛ АНГЕЛОВ И ПРОФ. ТОДОР ХРИСТОВ

За скитането из града и опита за (себе)познание
За скитането из града и опита за (себе)познание

КАЛИНА ЦОНЕВА

за изложбата „ДРУГ(и) ГРАДСКИ РЕД(ове)“ на София Грънчарова в галерия ИСИ-София