Ателие

Изследването и коментирането на съвременните художествени и публични процеси са сред основните приоритети в мисията на Културния център. Ето защо решихме да създадем рубрика за представяне на подбрани рецензии, анализи и разговори за изкуство и култура. Наричаме я „Ателие“ заради експерименталния ѝ характер – повече на работилница, отколкото на сериозно периодично издание – и я определяме като място за хибридни жанрове, млади автори и спонтанни критически наблюдения.

ГРОБИЩЕ ЗА УТОПИИ ИЛИ ГРАД ЗА ХОРАТА?
ГРОБИЩЕ ЗА УТОПИИ ИЛИ ГРАД ЗА ХОРАТА?

арх. АНЕТА ВАСИЛЕВА

за инсталацията на Венелин Шурелов „Един човек“
АЛГОРИТМИЧНОТО ОГЛЕДАЛО ИЛИ ЗА МЯСТОТО НА ЛАПТОПА
АЛГОРИТМИЧНОТО ОГЛЕДАЛО ИЛИ ЗА МЯСТОТО НА ЛАПТОПА

АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ

за инсталацията на Венелин Шурелов „Един човек“
Карикатурен монумент на теле-власт
Карикатурен монумент на теле-власт

КИРИЛ ВАСИЛЕВ

за инсталацията на Венелин Шурелов „Един човек“
Един човек: Един натрапник
Един човек: Един натрапник

ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ

„Един човек“ в началото на 2022 г.