Ателие

Изследването и коментирането на съвременните художествени и публични процеси са сред основните приоритети в мисията на Културния център. Ето защо решихме да създадем рубрика за представяне на подбрани рецензии, анализи и разговори за изкуство и култура. Наричаме я „Ателие“ заради експерименталния ѝ характер – повече на работилница, отколкото на сериозно периодично издание – и я определяме като място за хибридни жанрове, млади автори и спонтанни критически наблюдения.

Как се допираме до историята: преработка, музей(ност) и завещано минало
Как се допираме до историята: преработка, музей(ност) и завещано минало

КРАСИМИРА БУЦЕВА

за по-важното във визуалните изкуства през септември 2023
ОСТРИЕТО НА КОСАТА
ОСТРИЕТО НА КОСАТА

КИРИЛ ВАСИЛЕВ

за по-важното във визуалните изкуства през септември 2023
ХУДОЖНИКЪТ НА РАБОТА ПРЕЗ ЮЛИ
ХУДОЖНИКЪТ НА РАБОТА ПРЕЗ ЮЛИ

КРАСИМИР ТЕРЗИЕВ

за случващото се във визуалните изкуства през юли и август 2023 г.
ЖИВОПИС, ЖИВОПИС, ЖИВОПИС и БАЗА
ЖИВОПИС, ЖИВОПИС, ЖИВОПИС и БАЗА

ВЕСЕЛА НОЖАРОВА

за случващото се във визуалните изкуства през юли и август 2023 г.
ЗА ОБРАЗИТЕ НА ЛЯТОТО
ЗА ОБРАЗИТЕ НА ЛЯТОТО

ДИМИТЪР БОЖКОВ

за случващото се във визуалните изкуства през юли и август 2023 г.