Ателие

Изследването и коментирането на съвременните художествени и публични процеси са сред основните приоритети в мисията на Културния център. Ето защо решихме да създадем рубрика за представяне на подбрани рецензии, анализи и разговори за изкуство и култура. Наричаме я „Ателие“ заради експерименталния ѝ характер – повече на работилница, отколкото на сериозно периодично издание – и я определяме като място за хибридни жанрове, млади автори и спонтанни критически наблюдения.

SIS: REPRISE
SIS: REPRISE

ФИЛИП СТОИЛОВ

за проекта SIS на Боряна Петкова и Искра Благоева
По следите на преводача
По следите на преводача

ХРИСТО КАЛОЯНОВ

за изложбата „Мисирков за Мисирков“
ХАОТИЧЕН ИЗГРЕВ
ХАОТИЧЕН ИЗГРЕВ

ДЕСИСЛАВА ДИМОВА

за по-важното във визуалните изкуства през ноември 2023
Какво (не) искаме да поставим на фокус
Какво (не) искаме да поставим на фокус

 СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ

за по-важното във визуалните изкуства през ноември 2023
ЗА СВОБОДАТА, ЛИНИИТЕ ВЪРХУ КОЖАТА И ЕДНО АГЪНЦЕ
ЗА СВОБОДАТА, ЛИНИИТЕ ВЪРХУ КОЖАТА И ЕДНО АГЪНЦЕ

АКСИНИЯ ПЕЙЧЕВА

за по-важното във визуалните изкуства през ноември 2023