БЪДЕЩЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ

Премиера на брой 7 на списание „Пирон”

С участието на: Асен Канев (водещ броя), Александър Кьосев (главен редактор), Антоанета Колева (представящ броя)

Новият брой на електронното списание „Пирон” е посветен на първите две от серията интердисциплинарни международни конференции върху проблемите на културната история на съвременността, организирани ежегодно в гр. Априлци от Културния център на СУ „Св. Климент Охридски”. Настоящото издание предлага основа за възможно намиране на пресечни точки между докладите на участниците в тематичните издания „Модели за мислене на бъдещето” (2011) и „Въображението днес” (2012), обединявайки ги под общото заглавие „Бъдеще и въображение”. Включените текстове обглеждат двете теми от множество ракурси, обединени концептуално в по-широките полета на философските интерпретации, културната история, изследванията върху ролята на изкуствата, медиите и технологиите, ситуацията на мисленето на бъдещето и на въображението днес. Присъстват статии както на вече утвърдени учени, като: Димитър Вацов, Стилиян Йотов, Боян Манчев, Александър Кьосев, Виолета Дечева, Мария Диамандиева, Дарин Тенев, Тодор Христов и още много други; но така също и на млади изследователи, вече натрупали значителен опит и познания в своите области. В рубриката „Гостуват ни” са поместени текстове на гост-лекторите от състоялия се през 2010 г. семинар, учредяващ серията конференции, а в рубриката „Докторантско ателие” е дадена възможност на докторанти от Софийски университет, участвали в специализирания панел в Априлци, да представят части от изследванията си.

На 29 януари (сряда), от 18.00 часа, в театралната зала на СУ ще се състои официалната премиера на „Пирон” # 7, представен от Антоанета Колева от ИК „КХ – Критика и Хуманизъм”, специален гост на събитието; проф. Александър Кьосев, директор на Културния център на СУ, главен редактор на списанието и инициатор на серията конференции в Априлци; и докторант Асен Канев, водещ броя и организатор на конференциите.