Въображението днес Програма

6 ДЕКЕМВРИ 2012
СОФИЯ, НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, СУ

Сутрешна сесия: Философия на въображението
Водещ: Александър Кьосев

9:00 – 9:30 Димитър Вацов, Метафора и въображение
9:30 –10:00 Стилиян Йотов, Как да фантазираме с Кант
10:00 – 10:30 Васил Видински, Технологичното въображение
10:30 – 11:00 Дискусия

Водеща: Миглена Николчина
11:30 – 12:00 Димитър Божков, Еротика, формална рационалност и въображение
12:00 – 12:30 Вера Любенова, Способността за въображение и нейната употреба в опита: Хюм, Кант и Селарс
12:30 – 13:00 Алекс Костова, След Хайдегер: темпоралност и въображение в Хайдегеровата интерпретация на Кант и рецепцията й във Франция
13:00 – 13:30 Дискусия

Следобедна сесия: Въображение, философия, изкуства
Водещ: Димитър Вацов
14:30 – 15:00 Лъчезар Бояджиев, Visual Protocols
15:00 – 15:30 Моника Вакарелова, Памет и въображение в немския контрамемориален проект
15:30 – 16:00 Мария Диамандиева, Архитектура като стимулант в халюцинациите на съвременните градски симулакруми
16:00 – 16:30 Стела Ташева, Замъкът в града: реалност, въображение, култура
16:30 – 17:00 Галина Георгиева, Кино-фантастиката днес
17:00 – 17:30 Дискусия

Водещ: Стилиян Йотов

18:00 – 18:30 Йоанна Златева, Dialectics of the Imagination in Early Modernity
18:30 – 19:00 Ангел Игов, Въображението на читателя. Романът на Иън Макюън „Събота“ и неговите читатели
19:00 – 19:30 Виолета Дечева, Въображение и утопия в съвременния театър. Възможна ли е критическата им перспектива?
19:30 – 20:00 Боян Манчев, Въображение и дезорганизация. За една философска фантастика
20:00 – 20:30 Дискусия

7 ДЕКЕМВРИ 2012
АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР”

Следобедна сесия: Въображение и настояще
Водещ: Васил Видински

14:30 – 15:00 Боян Знеполски, Да въобразим себе си между езиците и културите
15:00 – 15:30 Дарин Тенев, Изчерпване на въображението?
15:30 – 16:00 John W. Mullen, Cultural uses of the imagination today. “Voyages into Several Remote Nations”: Imaginary Geographies in the Satiric Novel of the Globalized World”
16:00 – 16:30 Sean Homer, Imagining Alternative Spaces: A Critique of Lacanian Anti-Utopianism
16:30 – 17:00 Нора Голешевска, Между утопията и сценария: Софийските Алпи. Фрагменти към критиката на политическото въображение днес
17:00 – 17:30 Дискусия

Втора следобедна сесия: Въображение и игра
Водещ: Дарин Тенев

18:00 – 18:30 Миглена Николчина, Органично, твърде органично: виртуални перипетии на човешкото
18:30 – 19:00 Robert Matthias Erdbeer, On the Verge of the Game – Emotional Gaming and the Game-as-Art Controversy
19:00 – 19:30 Еньо Стоянов, Три фази на футуризма: (анти)утопичното въображение днес
19:30– 20:00 Камелия Спасова и Мария Калинова, Нечовешки аспекти на въображението
20:00 – 20:30 Дискусия

8 ДЕКЕМВРИ 2012
8:00 – 10:00 Докторантски семинар Малка конферентна зала
Ръководители: Милена Якимова, Александър Кьосев
Георги Медаров, Окултното и прехода
Люба Маринова, Влияние на типовете на привързаност върху формиране на личностовите черти
Даниела Симеонова, Дисонантното културно наследство
Вероника Келбечева, Насочващи детайли към разбирането и същността на римския календар
Десислава Гайдарова, Съвременната философия из апофатичните пространства на нов достъп до божественот

8 ДЕКЕМВРИ, АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР”
Сутрешна сесия: Културна история на въображението
Водещ: Sean Homer

9:30 – 10:00 Димитър Илиев, Ахил над кукувичето гнездо: опит за историческа психология
10:00 – 10:30 Невена Панова, Платон днес: подражание vs. Въображение.
10:30 – 11:00 Вяра Калфина, Въображението versus „днес” (Двойният Пентей – двойният Дионис)
11:00 – 11:30 Дискусия

Водещ: Галина Гончарова

12:00 – 12:30 Roxana Doncu, Faith Expressing Itself through Love: Imagining Identity and Subjectivity in Saint Paul’s Epistles
12:30 – 13:00 Александър Кьосев, Съдбата на либералната утопия за безсмъртие
13:00 – 13:30 Дискусия

Следобедна сесия
Водеща: Виолета Дечева
14:30 – 15:00 Стефан Попов, Как е въобразено въображението? (Типологически рефлексии)

Тема: Въображение, медии, пазар
15:00 – 15:30 Асен Канев, Фантазия наедро: апроприирането на въображението от пазара (“фентъзи” жанра в литературата и компютърно-опосредстваните игрови форми)
15:30 – 16:00 Теодора Пъстърмова, Въображение и мит. Пресечни точки днес
16:00 – 16:30 Дискусия
Водещ: Robert Matthias Erdbeer

17:00 – 17:30 Нина Бахнева, Въображение и маркетинг – параметри и аспекти на тяхното отношение и взаимодействие
17:30 – 18:00 Яна Митева, Въображение, емпатия и масмедии. Спомагат ли масмедиите за развиването на въображението и емпатията?
18:00 – 18:30 Мария Попковачева, The Power of Storytelling to ‘Root’
18:30 – 19:30 Дискусия

9 ДЕКЕМВРИ 2012

Сутрешна сесия: Съвременни социологически и културологически подходи към въображението
Водещ: Боян Знеполски
9:00 – 9:30 Лиляна Деянова, Въображението на експертите и илюзиите на критиката
9:30 – 10:00 Милена Якимова, Когато порасна, ще стана конформист
10:00 – 10:30 Валентина Георгиева, Фантазмена женскост. Момичешките образи в сериала “Стъклен дом”
10:30 – 11:00 Велислава Петрова, Наложени равновесия
11:00 – 11:30 Теодора Карамелска и Галина Гончарова, Изобретяване на християнски традиции
11:30 – 12:00 Десислава Дамянова, Въображаемото и Изтока (Образното мислене в Джуандзъ)
12:00 – 13:00 Обща дискусия