ГРАФИТИ В АЛМА МАТЕР

Изложбата в галерия „Алма Матер“ включва репродукции на различни видове графити и графити изкуство, появили се през последните години в публичните пространства на столичния град. Тя е част от научно-изследователския проект „Графити в Алма Матер“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет. Фокусът на проекта е върху значимите промени в съвременната градска визуална култура.

Градските графити вече не са само субкултурно явление. Някои от тях са създадени с финасовата помощ на местните власти като начин за формиране на нова визуална култура в града. Графити се използват за политическа и бизнес реклама. Определени графити придобиха статут на изкуство в публична среда, а авторите им са наричани в медиите „художници“ или „артисти“. Постепенно графитите и графити изкуството станаха обект на траен изследователски интерес от страна на културолози, изкуствоведи, социолози. Днес сериозно се дебатират и правните измерения на създаването на графити в публичните пространства на града. Новото място и значение на графитите в съвременната градска култура у нас е много ясен симптом за сериозните културни трансформации, настъпили през последните години.

Целта на проекта „Графити в Алма Матер“ не е само научното изследване на графитите като важен елемент от градската визуална култура, а преди всичко осигуряване на възможността графитите да присъстват, макар и косвено, в академичната среда и да срещнат различна от обичайната си публика.

В рамките на проекта и изложбата в галерия „Алма Матер“ ще бъде организирана среща и дискусия между студенти, докторанти, преподаватели и съвременни графити-артисти. Графити артисти ще създадат и свое оригинално произведение в близост до една от сградите на Софийския университет.