Графични Транс-Формации I Цифрови и хибридни графични техники

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ

Художественотворческият форум „Графични Транс-Формации – I“ (Цифрови и хибридни графични техники) е международен проект, който се разполага на територията на оригиналната графика и на арт книгата, като включва цифровите технологии във възможно най-широкия аспект на приложението им като художествен графичен инструментариум.

Участват изявени български и чуждестранни художници, които включват дигиталните техники в творческата и в преподавателската си практика. Представят се и резултатите от учебния процес по графика, интегриращ дигиталния софтуер в работата на студенти и докторанти от ФНПП, ВИ. В проекта са привлечени преподаватели и студенти от НХА – специалност „Книга и печатна графика“.

Платформата на проекта създава креативна среда за художественотворчески обмен на идеи, графични практики и технологии, като популяризира съвременните тенденции в развитието на българската графична школа в контекста на приложението на дигиталните технологии.

Проектът включва поредица от международни изложби по темата на форума на територията на България, Канада, Полша и Хърватия.

Цел на проекта е да установи творчески контакти между художници, преподаватели, млади учени, докторанти и студенти; галерии, институции в областта на съвременната графика и авторската книга от четири държави. В рамките на поредицата от арт събития, включени в програмата на форума художници с авторитет и с международно признати постижения споделят опита и художествените си възгледи с по-младите си колеги. Представят се различни гледни точки към актуален за съвременната графика проблем – дигиталните и класическите техники и неограничените възможности за тяхното комбиниране.

Основен приоритет на проекта е:

– да презентира постиженията на българската графична школа в контекста на европейската и световна съвременна графика

– да фокусира вниманието върху арт книгата – нова и малко изследвана област в българското изкуство и специално обособена територия на дигиталната графика.

В резултат от реализацията на форума ще се формира база за съпоставяне, анализ, обобщаване и оценка на резултатите от процеса на обучение по дисциплината „Графика и технология“ в Катедра „Визуални изкуства“, СУ – ФНПП.

Резултатите и обобщените анализи по проекта ще бъдат публикувани в медиите и в Електронно списание за наука, култура и образование на ФНПП.

Проектът ще се развива в рамките на 3 последователни календарни години, като ще бъде представен в различни галерии в България, в Полша ( Варшава и Лублин) и в Хърватия – Сплит.

Участници от чужбина:

  • Проф. Брайър Крейг – Университета на Британска Колумбия, Оканаган, Канада);
  • Полша: (проф. Алиция Снох-Павловска, доц. Цезари Климашевски, доц. Томаш Малец, Анджей Мосио от Университета „Мария Кюри-Склодовска“, департамент по изкуства, Лублин), доц. д-р Кшищоф Марек Бак от Университета на Силезия, Катовице, Полша;
  • Хърватия (проф. Едвин Драгичевич, Слободан Томич, Майа Земуник Куалди и студенти от Академията в Сплит)

Участници от България:

  • Катедра „Визуални изкуства“, СУ – ФНПП: Проф. Буян Филчев, Доц. д-р Анна Цоловска, Гл. асистент д-р Снежина Бисерова, д-р Цвета Петрова, д-р Красимира Дренска, ас. д-р Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова, студенти от специалността.
  • НХА – специалност „Книга и печатна графика“ – Доц. д-р Регина Далкалъчева, Александра Гогова, Роза Бренайзен, студенти от специалността.

Автор на проекта и куратор на изложбите: д-р Снежина Бисерова