Десета ежегодна конференция: извънредно издание

ПЕТЪК, 18 ЮНИ

Стилиян Йотов – „100 години „Към критика на насилието“ на Бенямин“

Георги Илиев – „Съдба и характер“ на Валтер Бенямин и достиженията на съвременната етическа теория – един пренебрегнат път“

Богдана Паскалева – „Политическа митология: Софокъл, Бенямин“

СЪБОТА, 19 ЮНИ

Сутрешна сесия

Ангел Игов – „Приключенията на епиграфа в българската литература“

Дарин Тенев – „Епигенетичен модел на литературната възможност“

Камелия Спасова – „Литературна фигура и концептуален персонаж“

Васил Видински – „Неразвити форми и преждевременни синтези“

Ангел Ангелов – „Европа“ в хуманистичната филология на Лео Шпитцер (1887-1960)

Следобедна сесия

Жана Попова – „Изследване на случаите на съдените журналисти за клевета и обида в България (2007-2020)“

Силвия Петрова – „Пандемичната мода – от неофилия към спасение на тялото и душата

Еньо Стоянов – „Поп философия“: теория в социалните мрежи

Галина Георгиева – „Образи на прехода в българското кино след 1989“

НЕДЕЛЯ, 20 ЮНИ

Райко Байчев – изложение

Меги Попова – изложение

Георги Герджиков – изложение