ДЗЪН-ТЕХНИКА НА БЛЕНУВАНЕТО 24 години по-късно

Прожекция на архивни видеозаписи и обсъждане на представлението “ДЗЪН” (1989) на реж. Възкресия Вихърова. 

В обсъждането ще участват: В.Вихърова, В.Мезеклиев, З.Узунов, А. Кьосев и др.
Модератор: Виолета Дечева

В настоящия момент аз мога да опиша ДЗЪН-София 1989 г. като Театрална акция със

социална отговорност или

Социална акция с естетическа отговорност

Съдържание на акцията:

Да предефинира пространството Театър

като

населява нови и други физически пространства

като

създава театрална форма, която се занимава със собственото си случване

като

открива новото тяло на актьора в търсенето състоянието на “Преекспресивност”

или като

живот на театъра извън текста

и като

наратив от друго естество

Защо и днес мога да говоря/рим за ДЗЪН

Защото има смисъл да си отговорим дали акцията ДЗЪН е проява на креативност с иновативен характер

която

създаде / създаде ли/ последователи

и

промени/ промени ли/ контекста.

Възкресия Вихърова