Миграция. Взаимодействие. Развитие Дискусия със студенти, преподаватели и експерти

Тази среща е първата от поредица от дискусии на „Каритас“ за повишаване на чувствителността на българското общество по темата Миграция и устойчиво развитие. Инициативата има за цел да допринесе за повишаването на публичната информираност, чувствителност и разбиране за връзката между миграцията и Целите за устойчиво развитие на ООН, причините за миграцията, ролята на приемащото общество и приноса на мигрантите за местното развитие и развиващите се страни, важността на подкрепата за развитие.

ПРОГРАМА

Водещ: Емануил Паташев, генерален секретар на „Каритас България“

18.00 – 18.15 Регистрация
18.15 – 18.30 Откриване
18.30 – 18.45 Миграция, взаимодействие, развитие – проф. д-р Анна Кръстева
18.45 – 19.00 Нагласите към миграцията – доц. д-р Антоний Гълъбов
19.00 – 19.15 Миграция, социални неравенства и бедност – проф. д-р Илона Томова
19.15 – 19.30 Целите за устойчиво развитие на ООН и взаимовръзката им с миграцията – г-жа Илина Мутафчиева, представител на Дружеството за ООН в България
19.30 – 20.00 Дискусия и закриване

Проявата е част от 3-годишната инициатива на „Каритас“ на национално и европейско равнище „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), финансирана от Европейската комисия.

FB EVENT