Възвишение Екранизацията като възможност и проблем

Културният център на Софийския университет организира дискусия за екранизацията на романа „Възвишение“. В нея ще участват както писателят Милен Русков и представители на филмовия екип, така и критици и коментатори.

Събитието ще има две части. В първата авторът и филмовият екип ще разкажат за работата си по екранизацията и за специфичните трудности при превеждане на словото на романа във филмови образи. Те ще споделят с публиката какви концептуални избори са направили, от какво са се лишили, с какво филмовият език е помогнал и развил романовата идея, до каква степен филмът е самостоятелно произведение, различно от романа. По време на тази част ще бъдат прожектирани откъси от филма, които ще илюстрират казаното.

Докато в тази част авторите разказват за своите намерения, за работния процес, както и за онова, което се е получило, но от собствена гледна точка, във втората част български литературни и филмови критици ще коментират резултата. Доколко филмът предава духа на романа вярно? Как и доколко един филм може творчески да се отклонява от своята литературна основа? Как се отнасят помежду си кино-езикът и романовият език? Към какви публики е насочен романът, и към какви – филмът? Ще бъде обсъден и един важен социален проблем: как се чете романът „Възвишение, как се гледа филмът „Възвишение“ днес, в контекста на усилваща се вълна от национал-популизъм.

Накрая ще има обща дискусия, в която екипът на филма ще може да реагира на коментарите, а публиката да се включи със свои въпроси и изказвания.

С участието на:

писателя Милен Русков
режисьора на филма Виктор Божинов
продуцента на филма Иван Дойков

Коментатори
проф. Александър Кьосев, културолог
проф. Михаил Неделчев, литературовед
проф. Божидар Манов, киновед
доц. Георги Лозанов, медиен теоретик

Събитието се провежда в рамките на Майските дни на културата в Софийския университет.

FB EVENT