ЕГИПЕТ СЛЕД АРАБСКАТА ПРОЛЕТ

Публична лекция на проф. Борис Николов

Преподавател по антропология в университета Таусън, САЩ 

В началото на април Катедра „История и теория на културата“ организира първата среща от серията Културологични четения, които периодично ще представят публично дейността на катедрата. В рамките на този цикъл ще бъдат канени академични изследователи, изтъкнати личности, практици в областта на културните институции, с които Катедрата има утвърдено сътрудничество. Целта на Културологичните четения е да се отвори форум за обществена дискусия в областта на изследванията на културата, но също и на културните политики и управлението на културата, дейността на независимите културни организации, алтернативната култура.

 Гост-лектор на първото издание ще бъде проф. Борис Николов, който ще коментира обществените и политически промени в Египет след Арабската пролет, причините за успеха на Ислямското братство, както и предизвикателствата, с които организацията трябва да се справя, за да отговори на очакванията на своите последователи. Същевременно, лекцията ще разгледа и задълбочаващото се разслоение в самото египетското общество, което доведе до възникването на активна опозиция. Движеща сила на тази съпротива идва от недоволството на младите хора в страната, влизащи в открити сблъсъци с държавните сили за сигурност. Всичко това неминуемо рефлектира върху всекидневния живот на местните, като проф. Николов ще представи и един поглед отвътре към начините, по които хората се справят с новите реалности в египетското общество.

Борис Николов започва академичния си път като асистент в катедрата по „История и теория на културата“ през 1988 г. във времената на активното дисидентство, съпътстващи основаването на катедрата. По-късно той продължава академичната си дейност в САЩ, където защитава докторска степен по антропология въз основа на редица, продължаващи и до днес, теренни изследвания върху социалните дейности на Коптската православна църква в Кайро (Египет). Обект на научните му интереси са религиозните идеи и практики, формиращи публични пространства и политически действия в съвременните общества. Понастоящем е титулярен професор в Университета Таусън (САЩ), където преподава курсове по антропология на религията, политическа антропология, теоретични проблеми на антропологическото знание, както и курс по проблемите на Близкия изток.