ЕДНОСТАЙНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ Александър Байтошев

Автопортрет на смирението, интерпретация на желанието и преживяване на външната среда.

Изживяването им в стая – вътрешно око и инструмент, пространство, което изважда образи и ги подлага на „обелване“. Всеки слой е различен. Накрая стигаш до последния, стаята, която не е ателие, а място за обитаване и средство на спомена. Магичен театър.

Вратите са там, за да бъдат отворени.

            jena4

Александър Байтошев е роден през 1983 година в София. Завършва Националната художествена гимназия за изящни изкуства „Илия Петров”. Дипломира се в специалностите „Семиотика и педагогика на изобразителното изкуство” (СУ „Св. Климент Охридски”, 2008 г.) и „Графичен дизайн” (Нов български университет, 2011 г.). През 2006 г. заедно с поети и художници създават Арт Лаборатория „Николай Райнов”. Докторант е по специалност „Изобразително изкуство” в Софийския университет. Участвал е в множество общи изложби,  като негови творби са награждавани в различни национални и международни фестивали.

http://baytoshev.blogspot.com/

Музикална среда по време на официалното откриване: „Wayab“, проект на Никола Маринов