Живеем, както можем Документална фотоизложба

Малките, изолирани общности се справят с пандемията различно от големите градове в България. В някои от тях има връщане към стари практики, свързани с добив, приготвяне и консервиране на храна. В други местните хора успешно възприемат модерни начини за производство, които са изучили, работейки в чужбина. Трети се стремят да запазят досегашния си начин на живот.

Екип от докторанти, преподаватели и студенти от катедра „Етнология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ посети села и махали в Западните Родопи, Кюстендилско и Ломско като своеобразен хроникьор на промените, настъпили с кризата. Много от тези места са познати за изследователите от екипа, което позволява да се види какво е новото, какво е онова, с което местните хора са се разделили без съжаление, и какво се стремят да запазят.

Документалната фотоизложба „Живеем, както можем“ представя част от теренните изследвания, проведени в рамките на първия етап на научноизследователския проект КП 06-Н45/4 от 30.11.2020 „Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности в бедност и криза“, финансиран от Фонд научни изследвания към МОН.

Екипът на проекта изказва своята благодарност към местните хора, които навсякъде го посрещаха приветливо и доверчиво, готови да разкажат за себе си и да разпитат как се справят хората в големите градове.