Изгубените еднорози на революцията Миглена Николчина

Представяне и разговор върху книгата с участието на: Александър Кьосев и Деян Деянов

Представянето на книгата, която се опира на специфичния научен и политически опит на българските интелектуалци през последните две десетилетия на XX век, ще протече като дискусия с участието на двамата протагонисти/антагонисти на изследването: Александър Кьосев и Деян Деянов. Този дебат неизбежно ще засегне проблема за ролята на университета и теоретичното мислене в разбирането, критиката и практическото обновление на политическото – както с оглед на „университетския ъндърграунд” на 1980-те, така и с оглед на по-късните събития и на настоящата ситуация на политическа и социална криза.

Заедно с това трябва да се подчертае, че обхватът на изследването, излязло на английски във ‘Fordham University Press’ под заглавие ‘Lost Unicorns of the Velvet Revolutions: Heterotopias of the Seminar’, надхвърля локалната си рамка. То се занимава с проблем, който се отнася до мисленето на политическото въобще. Професор Николчина идентифицира този проблем като ефект на концептуална неутрализация („хетеротопна омонимия”) в следствие на падането на Берлинската стена. Това събитие се оказа и рухването на едно огледало: огледалото, което Западът държеше за Изтока и Изтокът държеше за Запада и в което всяка от страните виждаше своята утопия като хетеротопия (т.е. като нещо, което го има „оттатък”). Теоретичната пропаст, отворила се на това място, обедняването на капацитета за критично и проективно мислене, се материализира в примитивните идеологии на съвременните глобални конфликти и в апориите на протестите – от арабската пролет, през ‘Occupy Wall Street’ до българските протести през последната година.