ИЗКУСТВОТО НА КОНФЛИКТА

Международен изложбен проект с куратор за България: д-р Снежина Бисерова

Движи се стремително, като вятъра

и безшумно, като гората.

Нападай подобно на огъня

и бъди непоклатим, като планината.

Сун Дзъ: „Изкуството на войната“

През месец март в Галерия Алма Матер ще бъде показан съвместен изложбен проект на автори от различни националности, който разглежда проблема за конфликта в най-широк смисъл. Изложбата представя творби, повлияни от проблемите, които вълнуват цял свят през изминалото столетие – военни, социални и лични конфликти. В чисто пластически аспект, конфликтът (противопоставянето) стои в основата на изобразителното изкуство и представлява основополагащ принцип в композицията, а в частност – в графичната композиция. По този начин, генерирайки конфликт, художникът използва огромен набор от пластически похвати, чрез които би могъл да поражда ритмичност и архитектоника. По този начин конфликтът в изкуството може да се превърне в структуриращо и съзидателно, а не деструктивно средство. В своите графични творби  участниците в проекта  – български и чуждестранни, представят своето виждане за проблема.

Част от творбите ще бъдат показани в рамките на изложбата „The art of Conflict“ в Inky Cuttlefish Studios в Лондон (март-април 2016). Авторите Снежина Бисерова, Анна Цоловска, Виолета Апостолова и Цвета Петрова участват в изложбата по покана на английската художничка Анна Алкок. Включени са и работи на студенти от катедра „Изобразително изкуство“ към ФНПП на Софийския университет, както и на ученици от НУИИ „Илия Петров“, София – специалност „Графика“.