Моята Индия

Специалност Индология, Културният център на СУ, Индологическа фондация „Изток–Запад“, Посолството на Република Индия ви канят на изложба на студенти от специалност Индология с куратор: Александър Богданов.

Моята Индия. Личната, съкровената Индия. Индия като език, като общуване. Индия като път. Индия, усетена и преживяна от студентите, специалност Индология към СУ „Св. Климент Охридски“. В края на обучението си те имат възможност да отидат на едногодишна специализация в Централния институт по хинди в Агра. За тях това е първата истинска среща със страната, чиито езици, литература, история и култура изучават в продължение на четирите години на бакалавърската програма. Непосредствена среща с хората, с божествата, с древното и модерното, със свещеното и профанното, с очакваното и неочакваното. Среща чрез езика и отвъд него. Среща чрез песните и филмите, чрез храната. Среща през хиляди километри пътуване с влак. Среща в какофонията от звуци и в кратките мигове тишина.

„Моята Индия“ обединява настоящи и дипломирани студенти на специалността, които са преминали курса на обучение в Централния институт по хинди в Индия през последните 15 години. Изложбата представя фотография, колажи и видео монтажи, придружени от текстове на български език и хинди, които повеждат на своеобразно синестетично пилигримско пътешествие до онези скрити и лични образи на Индия, които всеки от участниците грижливо пази в ума и сърцето си.

Събитието се посвещава на 70-годишния юбилей от обявяването на Независимостта на Индия.

FB на събитието