Стефан Алтъков и Лаура Димитрова съвместната изложба

Катедра „Изобразително изкуство” към ФНПП и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” представят съвместната изложба на СТЕФАН АЛТЪКОВ и ЛАУРА ДИМИТРОВА.

В своята юбилейна изложба, проф. Стефан Алтъков (ръководител на Катедра „Изобразително изкуство” към ФНПП на СУ) ще покаже  творби от различни периоди от опитите му като живописец в търсене и отстояване на творческата му идентичност. Те демонстрират трайния интерес на автора към историята, философията и литературата като постоянни източници на вдъхновение в епохата на постмодернизма. Определящи за неговата живопис  са фигуративността, текста, експресията, символа, минимализма, импровизацията, които художникът развива през годините. Настоящата изложба е по повод 60-годишния юбилей на Стефан Алтъков.

1

6

Доц. Лаура Димитрова ще представи творби, създадени през последните две години, които съчетават образи и текстови послания – алюзия  за излизане от границите на линейно протичащото време и подреденото пространство. Основният използван материал е рециклираната хартия, която изгражда и същевременно натоварва творбите ѝ със своите предишни истории. Материал, който според авторката носи смисъла на непрестанната промяна, на съмнението във вечното и неотменното, на стремежа да се открие красотата на нетрайното.

                 1
2