СВЕТЛИНА, НАМЕСА, ПРИСВОЯВАНЕ

Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ, Нов български университет, Сдружение „Изкуство в действие“, Културният център на СУ представят изложбата СВЕТЛИНА, НАМЕСА, ПРИСВОЯВАНЕ. 

Съвместен изложбен проект на СУ и НБУ с куратори проф. д-р Орлин Дворянов (СУ) и проф. д-р Борис Сергинов (НБУ).

Художественият проект, обединяващ двете изложби „В началото: Светлина + Материя“ (април, НБУ) и „Светлина, намеса, присвояване“ (май-юни, галерия „Алма Матер“), е насочен към разкриване на смисъла заложен в действията за защита, опазване и развитие на земните ресурси. Участниците поставят фокус върху проблема за ролята на изкуството за разкриване на връзките между жизнената среда и технологиите в човешката дейност.

Чрез артистични похвати и средства са представени възможностите за постигане на широка съпричастност от страна на обществото към настоящите и бъдещите екологични и социални проблеми на нашия свят.

Диапазонът на използваните художествени изразни форми обхваща инсталационно изкуство, отговорен дизайн, ре-дизайн, фотография и видеоарт. Сред основните изразни средства са светлинни източници и материални посредници (природни обекти, предмети от всекидневието, различни материални конструкции). Те са обвързани в метафорични взаимовръзки, които препращат към разсъждения относно бъдещето технологично развитие на цивилизацията.      

Двете изложби са базирани на използването на светлинни източници в комбинация с природни материали и предмети от бита. Акцентът при едната е поставен върху връзките между природни обекти и светлинни източници, а при другата върху предмети от ежедневието и светлината преминаваща през тях.