21 МЛАДИ АВТОРИ

Изложба по повод 20-годишнината на специалност „Изобразително изкуство” и и 30-годишнината на ФНПП към СУ

През настоящата 2014 г. специалност „Изобразително изкуство” (ФНПП, СУ „Св. Климент Охридски”) чества своята двадесетгодишнина. Изложбата „21 млади автори” представя творческото развитие на бивши и настоящи студенти от специалността и отразява характера на обучението, което тя предлага.

Изложбата стимулира процеса на приемственост между отделните випуски и дава възможност на младите автори да представят свои художествени произведения, отразяващи основните изучавани дисциплини и характеризиращи концепцията и облика на специалността през годините. Ценен принос имат и включените творби на докторанти от специалността.

„21 млади автори” е както възможност за представяне на разнообразни аспекти на творческата дейност на студентите й, така и презентация на възможностите за обучение в специалност „Изобразително изкуство”.

Изложбата ще бъде открита от ръководителя на катедра „Изобразително изкуство“ – проф. Стефан Алтъков и от куратора на проекта – проф. Орлин Дворянов.

Facebook Event

На 6 октомври 2014 от 19:00 ч., Факултетът по начална и предучилищна педагогика, Сдружение “Изкуство в действие”, Културният център на СУ и Галерия „Алма Матер” ви канят на презентация на участието на представители на ФНПП в семинар на тема:

„Персонален и групов опит при работа по арт проекти в мултинационален екип“

Презентацията включва филм, отразяващ впечатленията на участниците от катедра „Изобразително изкуство“ на ФНПП от участието им в семинара и посещението им в Германия

3

Семинарът на тема „Персонален и групов опит при работа по арт проектив мултинационален екип“ е организиран от Сдружение „Изкуство в действие“ (България), Сдружение „Милан“ (Дрезден) и Арт център “Gruner weg – 3” (Дрезен) и е проведен между 05.09.2014 и 10.09.2014 г. с участници от България, Германия, Испания и др. Участието на Милена Банковска (студент, 3 курс), Майа Антова (докторатнт) и Венцислава Стоянова (докторант) от СУ, е спонсорирано от Студентски съвет на Университета.
Участниците подготвят теми, които презентират и дискутират в рамките на семинара, а пътуването им е допълнително оправдано от съвместната изработка на художествена инсталация, включена сред творбите, представени на горски фестивал в квартал “Klotche” (Дрезден).

Преживяванията им, както и кратки интервюта с останалите участници в семинара, са включени във филма, заснет и монтиран от Венцислава Стоянова, Майа Антова и Милена Банковска.