Изложба ArtNet

Катедра „Визуални изкуства“ към ФНПП, Културният център на СУ и Културният център на град Лесковац ви канят на съвместна изложба на преподаватели и докторанти на Софийския университет и художници от град Лесковац, Сърбия

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ, Културния център на град Лесковац и със съдействие на Културния център на СУ и галерия Алма Матер

ArtNet e международен проект на катедра „Визуални изкуства“ към Софийския университет. Автор и ръководител на проекта е проф. д-р Лаура Димитрова, член на СБХ, професор в направлението Декоративни изкуства и комбинаторика: теория на художествения образ в специалност „Изобразително изкуство“ на СУ.

Целта на ArtNet е да свърже преподаватели, млади учени, художници и изкуствоведи от различни държави, от различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации и галерии, като даде възможност на участниците за изява и споделяне на виждания и опит.

В изложбата са включени творби на:
Ана Петрович, Мария Петкович, Петар Спасич, Мария Спасич, Зоран Круль, Майа Йованович-Никорич, Слободан Попович, Югослав Станкович, Йован Попович, Гмитар Обрадович.

проф. Стефан Алтъков, проф. Лаура Димитрова, проф. Бисера Вълева, проф. Орлин Дворянов, проф. Буян Филчев, доц. Анна Цоловска, доц. Мая Димчева, гл.ас. Добрин Атанасов, д-р Венцислава Стоянова, докторант Виолета Апостолова.


Зоран Круль

5-zoran-krulj-120x100cmx3-1

Зоран Круль (р. 1957 г. в Титоград) завършва средното училище по архитектура в родния си град, а след това Факултета по архитектура на Нишкия университет. Член е на ULUS (Съюз на сръбските художници) и  ULUPUDS (Съюз на сръбските художници – изящни и приложни изкуства). От 2001 г. е художник на свободна практика. Представил е 30 самостоятелни изложби в Сърбия и в чужбина. Участвал е в над 60 групови изложби и в много пленери. Отличаван е с редица престижни награди за творчеството си, сред които тази на Октомврийския салон на изкуствата в Лесковац, награда от Есенния салон на Съюза на сръбските художници през 2001 г., както и неколкократно с Първа награда и със Специалната награда от Extempore, Пиран (Словения ) през  2011, 2013 и 2015 г.


Мария Петкович

3-marija-patkovic-smetnje-1

Мария Петкович (р. 1978 г. в Лесковац) завършва Факултета за изящни изкуства в Белград през 2006 г. От 2004 г. е член на ULUS (Съюз на сръбските художници). Преподава във Висшето професионално училище по текстил в Лесковац, специалност „Моден дизайн“. Има 9 самостоятелни изложби, някои от които в Галерията на студентския културен център в Белград. Участвала е в над 20 групови изложби в Сърбия и в чужбина. Получавала е многократно награди за творчеството си, между които Първа награда от 51 октомврийски салон на изкуствата в Лесковае през 2013 .


Лаура Димитрова

2-prof-d-r-laura-dimitrova-1

Проф. д-р Лаура Димитрова завършва текстил и мода през 1982 г. в класа на проф. Д. Белев в Националната художествена академия, София. През 2013 г. защитава дисертация на тема „Възпитателни функции на постмодерния орнамент“ в Софийския университет, където в момента е преподава. Член е на СБХ. Представяла е 13 индивидуални изложби в България и в чужбина и е участвала в над 200 групови изложби, пленери и художествени проекти. Носител е на множество награди и грамоти, сред които: Втора награда за графика от изложбата на северозападните художници в Лом, наградата „Джеймс Х. Пинто” от ХІІІ Биенале на портрета в Тузла, Грамота за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в изобразителното изкуство от Майски дни на културата във Велико Търново.


Стефан Алтъков

1-prof-d-r-stefan-altykov-1

Проф. Стефан Алтъков завършва Националната гимназия за изящни изкуства в София и Националната художествена академия, специалност „Живопис“ при проф. Найден Петков. Заместник-декан е на ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на Съюза на българските художници и на представителството на СБХ в гр. Лом. Има над 20 индивидуални изложби и огромен брой участия в групови форуми, биеналета, квадриналета, пленери, резиденции и проекти в България и чужбина. Получавал е множество награди за живопис и рисунка, между които: Голям диплом за рисунка на Х Биенале на портрета в Тузла, Първа награда за живопис на Общата изложба на северозападните художници в Лом, Грамота за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в областта на изобразителното изкуство от Майските дни на културата във Велико Търново.