Изплъзващият се предмет на литературознанието

Направление по Теория на литературата към Института за литература при БАН, Катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”, Културен център към СУ ви канят на национална научна конференция:

Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов

Сряда, 28 ноември

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Встъпителни думи 

Водещ: Миглена Николчина

● Миряна Янакиева (БАН): Три лица на литературоведското безпокойство

● Амелия Личева (СУ): Фигурата на учителя

● Магдалена Костова-Панайотова (ЮЗУ): Изплъзващите се предмети и литературоведът в сянка

● Николай Гочев (СУ): Книги за българския народ (1897-1991)

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Амелия Личева

● Миглена Николчина (СУ): Трансмодалност и трансподобие: невидимите принципи на невидимата школа

● Дaрин Tенев (СУ): Авторът тук: между скритото несъгласие и невидимата промяна

● Еньо Стоянов (СУ): Статутът на идеята – литературоведска и трансмодална

● Божана Филипова (СУ): Стивън Дедалус млад между автотекстуалността и мълчаливия диалог с романтизма

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Дарин Тенев

● Боян Манчев (СУ):

● Мария Калинова (СУ): Невидимата матрица: двойната сцена на сътворението

● Камелия Спасова (СУ): Двете сцени: сцена в сцената

● Галина Георгиева (БАН): Ефектът на „останението”: творчеството и машините

17:30-18:00 – Дискусия


Четвъртък, 29 ноември

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ:  Миряна Янакиева

● Михаил Неделчев (НБУ): Школите – видими и невидими, реални и въобразени. Ескиз към литературоведски мемоари

● Дечка Чавдарова (ШУ): (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов)

● Александър Панов (БАН): Смяната на методологията означава ли и смяна на обекта?

● Елка Димитрова (БАН): Предисторията като апория и етос

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-15:30, Следобедно заседание – част І

Водещ: Андрей Ташев

● Цветанка Хубенова (СУ): Видимата школа на личността

● Калина Захова (БАН): Невидимата школа: импакт фактор и литературоведски реактор

● Петя Тодорова (БАН): Поетиката и интертекстуалността като методи

● Катерина Кокинова (СУ): Авторефлексия чрез “автополемика” – свобода и подчиненост на интерпретатора

15:00-15:30 – Дискусия

15:30-16:00 – Кафе-пауза 

16:00-18:00 Следобедно заседание – част ІІ

Водещ: Чавдар Парушев

● Ирен Александрова (СУ): Пресичане на херменевтичния кръг

● Гергана Златкова (СУ): Опити за нови прочити на стихотворението “Хаджи Димитър” на Христо Ботев

● Миглена Ходжева (БАН): Литературата – кодът за имплицитното (себе)познание

● Виктория Кирилова (СУ): Изплъзващият се предмет на литературознанието

17:30-18:00 – Дискусия


Петък, 30 ноември 

10:00-12:00, Сутрешно заседание

Водещ: Камелия Спасова

● Рая Кунчева (БАН): В. Бенямин за художествената творба в аспекта на неговата критика на Р. Гундолф

● Петя Абрашева (БАН): Мълчанието в литературата – форми, употреби и функционалност

● Тодор Христов (СУ): Икономическото измерение на литературоведските школи

● Александър Кьосев (СУ): За четенето: лично и теоретично

11:30-12:00 – Дискусия

12:00-13:30 – Обедна почивка

13.30-16:30, Следобедно заседание

Водещ: Галина Георгиева

● Сирма Данова (СУ): Автопародия и контекстуализация при Пенчо Славейков

● Йордан Ефтимова (НБУ): В художествения свят на романа “Хоро” и антропологическия обрат в края на 80-те

● Васил Василев (БАН): Проблемът за матрицата: съзерцание-явяване-откровение при Тракъл и Рилке

● Иван Русков (ПУ): Звукът на Тихата победа. Мълчаливите промени в последното Дебеляново стихотворение

● Катерина Костадинова (НХА): Цитиращият човек в съвременното визуално изкуство (Наблюдения върху текстовите присъствия в два културни продукта на български визуални артисти)

● Ренета Божанкова (СУ): Жанр и „виртуален контекст“

● Димитър Камбуров (СУ):

16:00-16:30 – Дискусия

16:30 – Заключителни думи