ИМАГИНЕРНИ ПРИСТАНИ Лидия Влахова

В края на месец март в галерия „Алма Матер“ ще бъдат представени около четиридесет живописни платна и графични рисунки на художничката Лидия Влахова, обединени в цикъла „Имагинерни пристани“. За авторката наситените и проникващи едни в други цветове и образи от творбите са спонтанен израз на силните емоции, мисли и асоциации, породени от прочита на езотерични и на философски текстове върху природата, човекът, съзвучието или дисхармонията в порядъка на Вселената. Подбраните рисунки с туш и въглен присъстват в умишлен контраст с живописните платна, подчертавайки светлоносната и експресивна сила на живописните тонове, нанесени в една динамична пластическа структура. Настоящата изложба в галерия „Алма Матер“ е първото представяне на цикъла „Имагинерни пристани“ за пред широката аудитория и пред професионалната артистична общност.

DSC_0684 (2)Лидия Влахова е художник и изкуствовед от гр. София. През 1978 год. завършва специалност Изкуствознание в Националната художествена академия, като оттогава до средата на 80-те год. работи като изкуствовед към Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил. В периода 1984 – 1991 год. е редактор в Издателство „Български художник“, след което шест години заема длъжността експерт в отдел „Художествени галерии и изобразително изкуство“ към в Министерството на културата. През 1998 год. Лидия Влахова спечелва конкурса за галерист на Галерията към Софийския университет и оттогава-досега е отговорник за художествената визуална програма в СУ. Член е на СБХ, секция „Критика“, участва в контролната комисия към съюза (1998 – 2006), има множество публикации в областта на съвременното изкуство – в специализираните издания за изкуство сп. „Изкуство“, „Проблеми на изкуството“, „Промишлена естетика“, както и в периодичните издания на окръжните вестници на гр. Кюстендил, Перник, Благоевград и София.

Участва в редица изложби и художествени пленери, организирани от Дружеството на кюстендилските художници (вкл. в Национална изложба „Кюстендилска пролет“), както и в пленери на Софийския университет, специалност „Изобразително изкуство“ към ФНПП. Има реализирани самостоятелни изложби в градовете Кюстендил, Перник и Дупница.