Конференция „ОБЩЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА“

На 17 и 18 юни в Новата конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе конференцията „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните разстройства“, организирана по проект „Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Форматът на конференцията е хибриден. Конференцията е на английски език. Пълната програма ще намерите тук: Program_Social Aspects of Mental Health and Mental Disorders

Желаещите да присъстват онлайн в платформата Zoom могат да подадат запитване на samh @ phls.uni-sofia.bg

Организатори: Вероника Димитрова, Владимир Наков, Мария Мартинова, Михаил Околийски.