Израил в Египет(HWV 54) Оратория от Георг Фридрих Хендел

Солисти:

Сопран: Гиргина Гиргинова
Алт: Олга Михайлова-Динова
Тенор: Виргил Хартингер
Бас:  Пламен Бейков, Валентин Ватев

Камерен смесен хор и фестивален оркестър
при Бахово общество в България: 

Концертмайстор: Йордан Димитров

Континуо: Димитър Тенчев – виолончело
                  проф. Богдана Попова – орган
                  Цвети Панайотова – чембало

Диригент: Йосиф Герджиков

„Израил в Египет“ е петата от 29-те оратории, които Хендел пише в Англия, и заема особено място сред тях. В „Израил в Египет“ Хендел създава напълно нова форма, в която на хора е отредена главна роля. В сравнение с останалите му ораториални произведения тя включва най-голям брой единични и двойни хорове, а делът на соловите изпълнения е значително по-малък. Смята се, че композиторът сам е съставил либретото на ораторията, използвайки старозаветни текстове от „Изход“ и „Псалтир“, придавайки му характер на библейска фреска. Темите от „Израил в Египет“ продължават да резонират и в „Месия“, най-известната от Хенделовите оратории – в първата народът на Господ търси и намира физическото си избавление, а във втората – духовно просветление и спасение. Нарасналата роля на хора и почти пълното отсъствие на солисти, както и неконвенционалното либрето, карат някои изследователи да смятат, че „Израил в Египет“ е замислена от Хендел като поредица от химни, подобни на неговите Коронационни химни. 

С дълбочината на съдържанието, с разнообразието на картинните изображения, с лаконичността на библейските стихове, музиката на оратория „Израил в Египет“ е покорила сърцата на световната публиката, свидетелство за което са многобройните изпълнения по света. Днес, 280 години след написването й, тя става достояние и на публиката в България.

FB EVENT

Вход свободен!

Концертът се организира от Фондация „Бахово общество в България“ със съдействието на Богословския факултет и Културния център на Софийския университет; със средства на Национален фонд култура по проект: „Културна програма на българското председателство на Европейския съюз 2018г.“