Камерен ансамбъл при БАМ с диригент Йосиф Герджиков

КОНЦЕРТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА
ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В програмата: инструментални, хорови и солови изпълнения на барокови произведения, театрални сцени от Шекспир

„Камерен ансамбъл „Елате, синове на изкуството“ е създаден през 2011 година като ансамбъл към Българската асоциация по музикотерапия, а от септември 2012 съществува и като самостоятелна артистична формация. В него участват музикотерапевти, студенти по музикотерапия, професионални музиканти и хора от помагащите професии, които имат интерес към ансамблово музициране. Основната насока в проектите на ансамбъла е културно-възпитателна и образователна работа с публиката и изпълнителите за постигане на комуникативен ефект, социализация и популяризиране на културно-обменните форми. Програмата на ансамбъла е насочена към различни социални кръгове (деца и възрастни с различен социален статус, сред които: деца, лишени от родителски грижи; хора от домове за възрастни и др. обществени институции; меломани и др.) под формата на благотворителни и образователни концерти с музикални изпълнения и рецитация в България и извън нея.

Името „Елате, синове на изкуството” е избрано поради всеобщото пристрастие към едноименната кантата, написана от Хенри Пърсел за рождения ден на Кралица Мери (Come, come, ye, sons of art). С първата част от нея започва всеки концерт на ансамбъла и вложеното съдържание в нея служи за визитна картичка на състава, както и за творческо верую на участниците.

Българската асоциация за музикотерапия е организация, обединяваща професионалисти от различни области: музиканти, музикални педагози, експерти в помагащите професии – психолози, социални работници, логопеди, лекари и други професионалисти в сферата на здравеопазването. БАМ е член на Европейската конфедерация за музикотерапия (EMTC) и на Българската асоциация по психотерапия (БАП). Основна цел на Българската асоциация по музикотерапия, създадена през 1995 година, е да популяризира музикотерапевтичните подходи у нас, да  отстоява и развива вече  поставения авторитет в Европа, да обединява специалисти с еднородни интереси и перспективи.

Концертът се провежда по проект „В света на музиката с протегната ръка“

FACEBOOK EVENT