Критика на транстемпоралното изкуство

Теоретичен пърформанс на Петер Цанев

Куратор: Кирил Василев

Петер Цанев развива форми на изкуство, които са базирани върху нови категории и изразни средства. Неговият подход към изкуството не е свързан с образи, обекти, събития или отношения, а с траектории. В пространството на галерия „Алма-Матер“ той ще представи теоретичен пърформанс в три части:

  • Хронология на края на съвременното изкуство
  • Истанциране и системно капсулиране на постсъвременното изкуство
  • Критика на транстемпоралното изкуство

Петер Цанев (1967) е доктор на науките по изкуствознание и професор по психология на изкуството в Националната художествена академия в София. Като художник в края на 1990-те г. той ограничава изобразителната си дейност до концептуалното използване на бели материали като започва да експериментира уникална терапевтична техника с название „ектопластична арт-терапия“, която успешно представя в различни страни. През второто десетилетие на 21-ви век създава множество пространствени инсталации, в които развива своята идея за „екскурсивно изкуство“, при което обектите и образите взаимно се неутрализират. През последните години изследва ролята на времето в изкуството и възможностите за създаване на транстемпорално изкуство.

Автор е на книгите: „Психология на изкуството” (2021), „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009), “Образ и съзнание в арт-терапията” (2018) в съавторство с професор Владимир Никитин, “Неразказаната българска абстракция” (2014) заедно с професор Станислав Памукчиев. По важни самостоятелни изложби: Екскурсивни обекти (2018) Галерия Credo Bonum, София; Преустановяване на обекта (2015) Гьоте институт, София Ектопластични рисунки и инсталации (2009) Изложбен център „Шипка“ 6, София. По важни участия в общи изложби: Parallel, Daire Gallery, Съпътстваща програма на 14-тото Истанбулско биенале (2015); Athens Photo Festival (2015); The Forgotten Pioneer Movement (2014), District. Kunst und Kulturförderung, Берлин. Творби на художника са показвани в: National Museum of Contemporary Art, Bucharest; Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka; CerModern, Ankara; Warehouse A‘, Port of Thessaloniki; Benaki Museum, Athens.