ШЕКСПИРОВИ ЧЕСТВАНИЯ

Катедра „Англицистика и американистика”, Културният център на СУ и Театър-лаборатория „Алма Алтер”ви канят на две събития от ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИЯ ШЕКСПИРОВ СЕМИНАР „КАКЪВ НИ Е ХАМЛЕТ”

15 октомври 2014

Кръгла маса „Българският Хамлет” 

10:00 ч., Огледална зала

„Българският Хамлет” продължава серията от лекции, започнала в рамките на семинара „Какъв ни е „Хамлет” в началото на 2014 г. Кръглата маса ще провокира дискусия върху преводната и театрална рецепция на „Хамлет”, както и върху преподаването на пиесата в България.

С доклади и изказвания по темите ще участват проф. дфн Александър Шурбанов, проф. д-р Владимир Трендафилов, проф. д-р Александър Кьосев, проф. д-р Николай Аретов, проф. д-р Евгения Панчева, д-р Георги Няголов, д-р Камелия Спасова, писателят Георги Тенев и режисьорите Иван Добчев и Николай Георгиев.

Творческо ателие „Да бъдем или не – това се пита!“

14:30 ч.,Театрална зала Алма Алтер

На същия ден театралната зала на университета отваря сцената си за творческо ателие „Да бъдем или не – това се пита!“ В него може да участва всеки, който иска да влезе за малко в ролята на Хамлет, Офелия, Лаерт, Хорацио, Клавдий, Гертруда, Полоний или Духа.

В сътрудничество с творческия екип на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ и с помощта на публиката д-р Георги Няголов и неговите студенти от Катедра „Англицистика и американистика“ ще опитат да придадат телесност на идеите от Кръглата маса – да ги превърнат в глас, движение, емоция, да експериментират на сцената. Заедно ще потърсим нови гледни точки и ще поговорим за смисъла на преживяното. Езиците, на които ще търсим досег с текста, са оригиналният Шекспиров английски и българските му преводи.