Лицата на науката Доц. Алексей Кальонски: Историята между реконструкцията и деконструкцията

В следващото издание на “Лицата на науката” доц. Алексей Кальонски от Историческия факултет на СУ ще представи историята като научна дисциплина и поле на постоянен дебат за миналото в контекста на неизбежните филтри на съвременността.

Лекцията ще се излъчи в събота, 2 април от 16.30 ч. в каналите на Културния център в YouTube и “Фейсбук”.

Алексей Кальонски е доцент в катедрата по Нова и съвременна история към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Бил е специализант и лектор във Франция, Норвегия и Турция. Преподава история на Русия, Евразия и Източна Европа, история на Османската империя, история и култура на малцинствени групи, миграции и номадски общества. Автор е на около 40 статии и студии, публикувани на български, английски, турски и гръцки език, и на три книги: Юруците, София: Просвета, 2007 (второ допълнено и преработено издание на английски език: Yürüks in the Ottoman Balkans, Sofia: American Research Center in Sofia/Gutenberg, 2020); „Възродителният процес“. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици. София: CIELA, 2008 (съавтор Михаил Груев); Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe. Collected Articles. Sofia: Anamnesis, 2014 – www.anamnesis.info.

“Лицата на науката” е серия от публични видеолекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. Вижте и останалите лекции от поредицата и ни последвайте в YouTube и Фейсбук.

Back to top