Лицата на науката доц. Бойко Пенчев: Консервативната революция на Тончо Жечев и Кръстю Куюмджиев

В третата онлайн лекция от поредицатаЛицата на науката“ литературоведът Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии в СУ, представя идеите на Тончо Жечев и Кръстю Куюмджиев – двама литературни критици и историци, централни за интелектуалния живот в България през 60-те и 70-те години на XX в. В рамките на десетилетие те разгръщат едно критично осмисляне на модерността, дискретно оспорващо основни постулати на господстващата по онова време марксистко-ленинска идеология. Лекцията завършва с дискусия с други участници във формата от различни научни области: доц. Боряна Мусева, ръководител на катедрата „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет и доц. Георги Бърдаров, зам. декан на „Социално-икономическа география“.

„Лицата на науката“ е серия от публични видео лекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. Очаквайте ни всяка събота от 16.30 ч. тук и в каналите на Културния център в социалните мрежи. Лекциите са на запис – задавайте въпросите си в коментарите, включително през седмицата, и ще им отговорим. Вижте повече за „Лицата на науката“ в страницата ни Научни проекти.

Доц. д-р Бойко Пенчев завършва специалност „Българска филология“ в СУ през 1994 г. През 1996 г. става редовен асистент в катедрата по българска литература, а от 2005 г. е редовен доцент. В периода 2007 – 2015 г. е заместник-декан на Факултета по славянски филологии, отговарящ за магистърските програми, а от 2015 г. досега е негов декан. Научните интереси на Бойко Пенчев са в областта на връзките между литература и модернизация с подчертано внимание към проблематиката на модернизма, идеологията, културната памет. Осъществил е различни научни проекти в конкурсните програми на Центъра за развиване на учебните програми към Централноевропейския университет – Будапеща, Дома на науките за човека – София и Центъра за академични изследвания – София. Автор на литературоведските книги „Тъгите на краевековието“, изд. „Литературен вестник“, С, 1998 г.; „Българският модернизъм: моделирането на Аза“, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2003 г.; „Септември ’23: идеология на паметта“, ИК „Просвета“, С., 2006 г.; „Спорните наследства“, изд. „Литературен вестник“, С., 2017 г. Автор на поетическите сборници „Стихосбирка“ (1992 г.) и „Слизане в Египет“ (2000 г.).

Back to top