Лицата на науката доц. Боряна Мусева: Международното отвличане на деца от родител

Във втората публична лекция от поредицата „Лицата на науката“ доц. Боряна Мусева, ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет на СУ, представя правните, морални и юридически аспекти на една ситуация, която възниква все по-често – международното отвличане на дете от родител. Такова има, когато при разрив в семейните отношения единият от родителите неправомерно премества или задържа дете в държава, различна от тази на обичайното му местопребиваване. Идентифицирането на най-добрия интерес на детето в такива случаи е комплексен въпрос на международното право със свои морално-етични и обществено-политически аспекти.

Лекцията завършва с дискусия с други участници във формата от различни научни области: доц. Георги Бърдаров, зам. декан на Геолого-географския факултет и Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии.

„Лицата на науката“ е серия от публични видеолекции, в които видни учени от Софийския университет представят работата си за широка аудитория. Очаквайте ни всяка събота от 16.30 ч. тук и в каналите на Културния център в социалните мрежи. Лекциите са на запис – задавайте въпросите си в коментарите, включително през седмицата, и ще им отговорим. Вижте повече за „Лицата на науката“ в страницата ни Научни проекти.

Доц. д-р Боряна Мусева се занимава с темата както като преподавател, така и в практиката си на адвокат. Тя е ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения на ЮФ от 2018 г. и автор на редица публикации по международното частно право в страната и чужбина, където има и множество специализации. Доц. Мусева е член на Научно-методическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет и външен експерт към Министерството на правосъдието. Тя е гост-преподавател в университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия.

В СУ преподава дисциплините Международно частно право (от 2012); специалност Право – Международно частно право (от 2015); Призоваване, връчване и събиране на доказателства в държави членки (Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Регламент (ЕО) № 1206/2001); Извъндоговорни задължения (Регламент Рим ІI); European Private International Law; Introduction to the EU private law, Erasmus – European Private International Law.

Back to top