МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН ПРИКАЗКА ИЛИ РЕАЛНОСТ?

МИЛЕНА  ГЕОРГИЕВА (сопран)  и  ЖОЕЛ БУФА (пиано)

Моноспектакъл по песни от Бритън, Бърнстейн, Барбър

Гуаставино, П. Владигеров, Г. Зл. Черкин, Равел

Гранадос, Обрадорс, Пуленк, Корнголд, М. Джексън и др.

Милена Георгиева (сопран) и Жоел Буфа (пиано) споделят в текст и музика откровенията си за Майкъл Джексън.

Този необичаен проект събира една оперна певица и една концертна пианистка, които през годините не  престават да се възхищават на краля на попа. По повод смъртта на неповторимия музикант двете изразяват дълбоката си почит и адмирации към него в една концептуална програма. Преходът през песенното творчество на два века, от художествената песен (Бърнстейн, Гранадос и др) до песните на Джексън (следвайки определена драматургична линия) води до естетвенна емоционална градация, провокирана от личността  и живота на този съвременен гений.