ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ

Съвместен проект на: Специалност Изобразително изкуство към ФНПП/ СУ, Факултета по изкуства на Нишкия университет / Сърбия, Академията за изкуства „Стжемински“ в Лодз / Полша

ПОСТМОДЕРНИ ПРИКАЗКИ е международен проект, съчетаващ научноизследователска и творческа дейност на преподаватели и докторанти от Софийски университет, Нишки университет и Академията по изкуства в Лодз. Участниците в него си поставят за цел да изследват промените, настъпили в съзнанието на постмодерния човек спрямо традиционните действия, стойности, възгледи и разбирания. Резултатите от съвместната работа са отразени в писмени концепции, реализирани по-късно в самостоятелни произведения, интерпретиращи традиционните приказки и митове в контекста на съвременността.

В рамките на проекта творбите ще бъдат представени пред различни аудитории в четири изложби:

  • 11 – 30 юни 2015 г., Галерии на Нишкия университет и Галерия на Факултета по изкуства, Ниш, Сърбия – Изложба на преподаватели и докторанти от катедра „Изобразително изкуство“ на Софийския университет.
  • 5 – 16 октомври 2015 г., Галерия „Алма Матер“, Софийски университет – Изложба на преподаватели от катедра „Изобразително изкуство“ (СУ) и преподаватели от Академията за изкуства „Стжемински“, Лодз, Полша.
  • 19 – 30 октомври 2015 г., Галерия „Алма Матер“, Софийски университет – Изложба на преподаватели от Факултета за изкуства на Нишкия университет. Откриване: 19 октомври, понеделник, 18.00 часа.
  • 16 ноември – 4 декември 2015 г., Галерия „Look” на Академията за изкуства, Лодз, Полша – Изложба на преподаватели от катедра „Изобразително изкуство“ (СУ) и преподаватели от Академията за изкуства „Стжемински“.

През месец октомври, по време на изложбата от две части, в Галерия „Алма Матер“ ще бъдат представени творби на следните автори:

ПЪРВА ЧАСТ / 5 – 16.10.2015

проф. ДОРОТА САК, Академия за изкуства „Стжемински“, Лодз, Полша

проф. МАРЕК САК, Академия за изкуства „Стжемински“

проф. ЗБИГНЕВ ПУРЧИНСКИ, Академия за изкуства „Стжемински“

ас. ГАРБРИЕЛА ЧИХОВСКА, Академия за изкуства „Стжемински“

проф. д-р СТЕФАН АЛТЪКОВ, Софийски университет

проф. д-р БИСЕРА ВЪЛЕВА, Софийски университет

проф. д-р ЛАУРА ДИМИТРОВА, Софийски университет

проф. д-р ОРЛИН ДВОРЯНОВ, Софийски университет

проф. БУЯН ФИЛЧЕВ, Софийски университет

доц. д-р АННА ЦОЛОВСКА, Софийски университет

гл. ас д-р МАЯ ДИМЧЕВА, Софийски университет

 * * *

ВТОРА ЧАСТ / 19 – 30.10.2015

Преподаватели от Нишкия университет, Сърбия: проф. Катарина Джорджевич, проф. д-р Елизабета Маторкич Бисенич, проф. Славица Ерделянович Цурк, проф. Владимир Янкович, проф. Зоран Костич, проф. Перица Донков, доц. Боян Живич, доц. Братислав Башич, доц. Ядранка Мишич Пейович, доц. Мирон Мутаович, доц. Милян Неделкович, доц. Мирослав Живкович, доц. Слободан Радойкович, ас. Анита Милич, ас. Йелена Китич, ас. Йелена Трайкович, ас. Лидия Узелац, ас. Миляна Раденкович, ас. Стеван Китич. 

1. prof. Dorota SakДОРОТА САК /DOROTA SAK

Katarina Djordjevic_TransfigurationКАТАРИНА ДЖОРДЖЕВИЧ / KATARINA DJORDJEVIC

prof. laura dimitrovaЛАУРА ДИМИТРОВА /LAURA DIMITROVA

8. prof. Orlin DvorianovОРЛИН ДВОРЯНОВ /ORLIN DVORYANOV

assistant prof. Gabriela ChihovskaГАРБРИЕЛА ЧИХОВСКА /GABRIELA CICHOWSKA

Bojan Zivic_Metamorfoza

БОЯН ЖИВИЧ /BOJAN ZIVIC

Miljana Radenkovic - BrainstormingМИЛЯНА РАДЕНКОВИЧ /MILJANA RADENKOVIC