Изкуства и памет (ХХ-ХХІ век) Програма

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

организира четвъртото издание на серията интердисциплинарни конференции,

посветени на културната история на съвременността. Темата на конференцията тази година е:

ИЗКУСТВА И ПАМЕТ (ХХ-ХХІ ВЕК) 

(6 – 9 декември 2014, София – гр. Априлци)

 

Проблемно поле на конференциятаповече информация тук.

 

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА

6 ДЕКЕМВРИ (свободен достъп)

СОФИЯ, РЕКТОРАТ НА СУ, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Сутрешна сесия

водещ: Александър Кьосев

 • 9:00 – 9:30 Бисера Дакова – Паметта на/за символизма в българската литература
 • 9:30 – 10:00 Мая Кисьова – Сценични реализации на българската поезия в граничните десетилетия на ХХ и ХХI век – между „слам“ и професионалния театър
 • 10:00 – 10:30 Десислава Узунова – Двойници и памет. Актът на писане като раздвояване на субекта
 • 10:30 – 11:00 Мария Калинова – Идеологема: от символ към знак
 • 11:00 – 11:30 Искра Ангелова – „Българийо, страдание мое или завръщането на Чужденката. Как помни миналото (си) Юлия Кръстева?
 • 11:30 – 12:00 Дискусия

12:00 – 14:00 Почивка

* * *

Следобедна сесия

водещ: Лъчезар Бояджиев

 • 14:00 – 14:30 Кирил Василев – Творбата–памет 
 • 14:30 – 15:00 Диляна Филипова – Сретението на живота: метафизика на визуалната памет в Nantes Triptych на Бил Виола
 • 15:00 – 15:30 Адриана Ковачева – Изображения на животни – записи на паметта
 • 15:30 – 16:00 Мария Момчилова – Манга 11.03.11
 • 16:00 – 16:30 Стефан Иванов – Ателието-архив на Франсис Бейкън – традиция и трансформация
 • 16:30 – 17:00 Дискусия

17:00 – 17:30 Почивка

* * *

ТЕАТРАЛНА ЗАЛА „АЛМА АЛТЕР“, РЕКТОРАТ НА СУ

Модератор: Александър Кьосев

 • 17:30 – 18:00 Снежана Йовева (Национален дарителски фонд „13 века България“) – Представяне на проекта за създаването на мултимедийната изложба „Владимир Димитров–Майстора – Светлина и Дух“
 • 18:30 – 19:00 Недко Солаков A Recent Story with Ghosts

 

* * *

7 ДЕКЕМВРИ (участие след предварителна селекция)

На 7 декември сутринта участниците се придвижват до град Априлци с микробуса на Софийския университет и частни автомобили. Всички участници трябва да са пристигнали до 13:00 ч.

13:00 – 14:00 Обяд

АПРИЛЦИ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР“

Следобедна сесия

водещ: Стилиян Йотов

 • 14:30 – 15:00 Лъчезар Бояджиев – Фотографирането – спомен, факт, проект
 • 15:00 – 15:30 Огнян Ковачев – Художествената адаптация като форма на паметта в изкуството
 • 15:30 – 16:00 Димитър Божков – Аби Варбург при индианците Пуебло
 • 16:00 – 16:30 Богдана Паскалева – Памет и страх в историческия проект на Аби Варбург
 • 16:30 – 17:00 Ангел Ангелов – Създаване на памет чрез визуални образи преди модерността
 • 17:00 – 17:30 Дискусия

17:30 – 18:00 Кафе пауза

 

* * *

Вечерна сесия

водещ: Миглена Николчина

 • 18:00 – 18:30 Доротея Табакова – Гобленът на Филомела. Образи на родовата памет в домашния интериор
 • 18:30 – 19:00 Камелия Спасова – Мимесис и памет. Платоновата миметична теория у Ж.П.Вернан
 • 19:00 – 19:30 Катерина Клинкова – Времето като образ и отношенията му с паметта в литературния текст
 • 19:30 – 20:00 Стилиян Йотов – Аристотел за лъжата и за още нещо
 • 20:00 – 20:30 Дискусия

 

* * *

8 ДЕКЕМВРИ (участие след предварителна селекция)

Сутрешна сесия

водещ: Ангел Ангелов

 • 8:30 – 9:00 Галина Гончарова – Транскултурната (биографична) памет и емигрантския фолклор
 • 9:00 – 9:30 Веселка Тончева – Визуални изкуства и памет: документалният етнографски филм
 • 9:30 – 10:00 Емилия Стоева – Документалното кино – фикция и фантазия
 • 10:00 – 10:30 Галина Георгиева – Кино-авангардът като отражение на Революцията
 • 10:30 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе пауза

 • 11:30 – 12:00 Боян Знеполски – За двете Българии, сякаш са две Италии” (Въобразяване на колективната идентичност)
 • 12:00 – 12:30 Милена Якимова – Телесното повторение: памет и афективна рационалност
 • 12:30 – 13:00 Асен Канев – Видео игри и културна памет
 • 13:00 – 13:30 Миглена Николчина – Минало време и видеоигри: техники и смисъл “What you heard was the echo of the past. And it travels still.” Kreia in Knights of the Old Republic II
 • 13:30 – 14:00 Дискусия

14:30 – Обяд

 

* * *

Докторантски семинар, Малка конферентна зала, х-л Център”

водещи дискутанти: Огнян Ковачев, Галина Гончарова, Камелия Спасова

 • 16:00 – 16:20 Мария Попковачева-Терзиева – Emotion-Based Accounts of Moral Decision-Making
 • 16:20 – 16:40 Павлина Божкова – Литература и филмови адаптации – теории, изследващи връзките между тях
 • 16:40 – 17:00 Андриана Спасова – Античните басни и параболи във възрожденската учебникарска книжнина. Д-р Петър Берон
 • 17:00 – 17:30 Дискусия

* * *

Вечерна сесия

водещ: Боян Знеполски

 • 18:00 – 18:30 Васил Видински За преплетените отношения между памет и случайност: четири посоки
 • 18:30 – 19:00 Деян Деянов – Бетовен в Страсбург: наследници и узурпатори
 • 19:00 – 19:30 Димитър Вацов – Истината – машина на паметта, машина на значението
 • 19:30 – 20:00 Александър Кьосев – За братското четене
 • 20:00 – 20:30 Дискусия

20:30 Вечеря

* * *

9 ДЕКЕМВРИ (участие след предварителна селекция)

водещ: Доротея Табакова

 • 9:00 – 9:30 Мария Делчева – Куиър памет в пиесата „Аз съм си съпруга”
 • 9:30 – 10:00 Стоян Ставру – Болестта Алцхаймер – (анти)изкуството на забравата
 • 10:00 – 10:30 Жана Попова – Телевизионни липосукции на излишната памет (техники за справяне с прекалено много памет в „медицинските тв сериали“)
 • 10:30 – 11:00 Христо Кафтанджиев – Изкуства, памет и комуникации – семиотични аспекти на диахронията
 • 11:00 – 11:30 Еньо Стоянов – Правото да бъдеш забравен
 • 11:30 – 12:00 Силвия Петрова – Популярна култура и памет: новозаветни джендър модели в женската преса
 • 12:00 – 12:30 Дискусия

13:00 Обяд

Заминаване

 

* * *

* Изображение по-горе: детайл,  Joseph Cornell – Untitled (Medici Boy) (1942-52), Construction, 13; 1516 x 11 316 x 3 78 in/