Метафизичното мислене: крехка конвергенция

Премиера на книгата на проф. д-р Андреас Шпеер

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по история на философията към Философски факултет на СУ, Издателство Изток-Запад и Институтът по средновековна философия и култура ви канят на премиера на книгата на проф. д-р Андреас Шпеер „Метафизичното мислене: крехка конвергенция” на 2 ноември от 19:30 часа в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”.

Проф. д-р Андреас Шпеер (Дюселдорф, 1957) се числи към водещите немски
философи на нашето време и най-изтъкнатите историци на философията. От
2004 г. директор на Томас-Институт към Университета в Кьолн, той е
автор на осем монографии и на респектиращо множество статии; издател и
съиздател на десет поредици и списания, играещи съществена роля за
развитието на съвременната философия; ръководител на ключови немски и
международни научни институции; организатор на множество знакови
конгреси и конференции. От две десетилетия той е свързан интелектуално
и лично с България и нейната култура, активно участвайки в нея като
лектор, като автор на над 20 текста, публикувани тук, като организатор
на множество форуми в България и съиздател на Архива за средновековна
философия и култура. Андреас Шпеер е почетен доктор на СУ „Св. Климент
Охридски” от 2005 г.

Книгата на проф. Шпеер е съвременен опит за осмисляне на характера на
метафизичното мислене и полагането му в хоризонта на съвременното
философстване. Освобождавайки се от дисциплинарните определения и
ограничения на понятието “метафизика”, авторът схваща метафизичното
като точка, към която – в крехка конвергенция – са устремени всички
мисловни линии. Текстът е мощна провокация към определени типове
постмодерни дискурси и е опит за осмисляне на необходимостта на
метафизичното мислене тъкмо в контекста на постмодерната ситуация.