Мисия

От основаването си през 2009 г. досега Културният център към Софийски университет „Св. Климент Охридски” е фактор за развиването на интелектуалния и творчески потенциал на академичната общност. Задачата му е да бъде мост между света на университета и  публичния културен живот в столицата, страната и извън нея. Тя се осъществява в следните посоки: 

  • търсене на връзка между изкуствата и науката, развитие на креативността, иновацията, евристиката, радостта от творчеството; 
  • популяризиране постиженията на академичната общност;
  • изследване, коментиране и подпомагане на съвременните процеси в областта на културата и изкуствата; 
  • поддържане на високи интелектуални, критически и естетически критерии; 
  • превръщане на културните, художествените и научни събития в отправна точка на разговори и дискусии, развиващи рефлексивната тълкувателска и критическа култура на студентите и публиката.

Мисията на Културния център е свързана както с подпомагане на собствените художествени и културни изяви на преподаватели и студенти, така и с отваряне на академичното пространство за външни творци и организатори. Центърът си партнира със: 

  • бакалавърски и магистърски програми и курсове, посветени на изкуствата и културата; 
  • факултетни и катедрени ръководства, специалности и преподаватели, желаещи да организират културни събития или да популяризират научни постижения; 
  • с външни културни оператори, организации и творци в България и чужбина;
  • медийни програми и дигитални платформи, работещи в областта на изкуството, културата и науката.  

В рамките на това сътрудничество се организират публични лекции, дискусии и конференции, общообразователни и популяризиращи науката лектории; реализират се културни събития – музикални концерти, театрални и танцови представления, кинопрожекции, изложби, поетически четения, дискусии, творчески работилници и др. 

Културният център ръководи собствени художествени и научноизследователски проекти, провежда редовна ежегодна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността и издава онлайн списание за култура и изкуства „Пирон“.