Модалност и индексичност

Културният център на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Фондация за хуманитарни изследвания – София ви канят на представяне на двойния брой на сп. Критика и хуманизъм на тема „Модалност и индексичност“ на 19 май (сряда) от 18:30 ч. в Нова конферентна зала на Ректората, както и в страницата на Културния център във Фейсбук.

Броят ще бъде представен от Еньо Стоянов, както и от водещите редактори Дарин Тенев и Боян Манчев и главния редактор на КХ Димитър Вацов.

Двойният брой (кн. 51 (бр. 2/2019) и кн. 52 (бр. 1/2020) поставя проблема за отношението между модалност и индексичност, тези две възлови за съвременната хуманитаристика понятия, позволяващи изненадващи и вдъхновяващи трансдисциплинарни връзки между отделни дисциплини като лингвистика, логика, онтология, културология, литературознание, психоанализа, психология, етика и др. Различните рубрики се занимават с логически разработки на понятията, историята на тяхната философска употреба, обръщат поглед към модалностите на тялото, отношението между индексичност, истина, архив, разбиране, разглеждат въпроса за словото и действието, за статута на възможното. Специално внимание е отделено на наследството на оперативното езикознание на Красимир Манчев, като е представена кръглата маса, посветена на неговото дело и състояла се в края на 2018 г. През и отвъд отделните приноси на авторите, статиите показват обещаващия резултат на едно
съвместно усилие и чертаят контурите на формиращо се в момента общо изследователско поле.