Модели за мислене на бъдещето Програма

7 декември 2011

14:00 – 17:30: Бъдещето на правата и задълженията

водещ Александър Кьосев

 • Стилян Йотов, ФФ, СУ, доклад на тема „Човешките права – спомени в бъдещето”
 • Димитър Вацов, НБУ, доклад на тема „Критика и реактивен капитализъм”
 • Тодор Христов, ФСлФ, СУ, доклад на тема „Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори”
 • Мариян Томов, докторант в специалност. „Комуникации и връзки с обществеността”, ФЖМК, СУ, доклад на тема „Дигиталните неравенства и обществените трансформации в Европа”

Тема: Общи въпроси на бъдещето:

 • Милена Якимова, ФФ, СУ, доклад на тема „Проектът и сценарият: памфлет срещу неотложността”
 • Дарин Тенев, ФСлФ, СУ, доклад на тема “Бъдеще, инвенция, събитие”

18:00 до 20:00: Докторантски семинар

ръководител Петя Кабакчиева

 • Димитър Божков, докторант към катедра „История на философията”, ФФ, СУ, “История и еманципация: Карл Маркс, Валтер Бенямин и Жак Рансиер”
 • Ганчо Ганчев, докторант към катедра Библиотечно-информационни науки, ФФ, СУ, „Промените в научните комуникации и влиянието им върху университетските библиотеки в България”
 • Мария Коцева, докторант “Социални изследвания на пола”, ФФ, СУ. „Телевизионна рекламна репрезентация на жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС с джендър стереотипите”
 • Камелия Божилова, докторант, ИФ, СУ, “Документално наследство на здравната администрация и здравни професионални организации в Централния държавен архив (1878-1944 г.)”

8 декември

8:00 – 9:30: Докторантски семинар

ръководител Боян Знеполски

 • Вяра Калфина, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, “Антропоцентричните гърци – етиологични разкази за човешка метаморфоза в старогръцката литература”
 • Маргарита Хубенова, докторант към Юридически факултет, СУ, “Влияние на информационните и комуникационни технологии върху теорията за правните субекти”
 • Ния Нейкова, докторант към „История и теория на културата”, ФФ, СУ, „Мобилният човек и неговите мрежи”

Втори панел на конференцията

водещ Стилиян Йотов

Тема: Бъдещето: медии и технологии, изкуства и науки

 • Красимир Терзиев, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема „Художествени практики и техно-медии”
 • Владия Михайлова, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема „Назад от бъдещето”. Възможности за мислене на съвременното изкуство от гледна точка на проектите за минало”
 • Нора Голешевска, докторант към катедра Реторика, ФФ, СУ, доклад на тема „Визуалният обрат в съвременните социални и хуманитарни науки и визуалните изследвания като модел на мислене на бъдещето”
 • Елена Павлова, докторант към ИИИ при БАН, доклад на тема „Проява на утопично мислене и практики по време на (глобална) криза”
 • Артьом Георганов, докторант към катедра „Политология”, ФФ, СУ, доклад на тема “По пътя от мега-утопии към партикуларни практики: новите институции за комуникация и утопично мислене”
 • Асен Канев, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, доклад на тема „Вчера и утре в днес: културното наследство и културната памет в дигитални измерения”

Трети панел на конференцията

Тема: Бъдещето на храната, духовна и материална

водещ Миглена Николчина

 • Райчо Пожарлиев, ФФ, СУ, доклад на тема „Бъдещето на храната”
 • Александър Кьосев, ФФ, СУ доклад на тема „Невъзможната точка: за бъдещето на четенето и сексуалното желание едновременно”
 • Ваня Стоянова, докторант ФЖМК, СУ, доклад на тема „Бъдещето на книгите и книгите на бъдещето”
 • Боян Захариев, докторант към катедрата по социология, ФФ, СУ, доклад на тема „Молив и лист”.
 • Полина Стоянова, докторант ФЖМК, СУ, доклад на тема „Изкуството на книгите-обекти: бунт срещу компресията на времето”

Тема: Общи въпроси на бъдещето

 • Десислава Дамянова, ИИОЗ при БАН, доклад на тема “Бъдещето на социалните науки като ‘символен капитал’ в България”
 • Б. Бойчев, П. Петров: Варненски свободен университет, доклад на тема „Тертипи за обдумване на бъдещето”

9 декември

Трети панел на докторантския семинар

ръководители Петя Кабакчиева, Боян Знеполски

 • Ивайло Атанасов, Докторант към ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”, „Проблемът за произхода на готите и тяхното арианство”
 • Ивайло Александров, докторант към катедра „История и теория на културата”, ФФ, СУ, „Светлинните реклами от периода на социализма в България”
 • Цвета Динкова, докторант към катедра “Европеистика, ФФ, СУ, България по пътя на културната промяна – от отношения власт/поданици към мрежи на гражданско участие
  (Нормализация на практиките за взаимодействие на изпълнителната власт с неправителствения сектор – анализ на данни от интервюта с експерти от централната държавна администрация”

Финален панел на конференцията

Тема: Бъдещето: варианти на края, смъртта и старостта

Водещ Райчо Пожарлиев

 • Миглена Николчина, ФСлФ, СУ, доклад на тема: „Краят на човека: едно разминаване”
 • Васил Видински, ФФ, СУ, доклад на тема: “Футуристични модели на остаряването”
 • Камелия Спасова, Мария Калинова, ФСлФ, СУ, доклад на тема: „Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове”.
 • Димитър Илиев, катедра по класическа филология, ФНКФ, СУ, доклад на тема „Ние ли умряхме, или погива светът?”: смяната на културни и светогледни парадигми през Късната античност в светлината на историческата перспектива.”

13:30 – 14:00 Обща дискусия