МУЛТИПОЛИС ОБРАЗИТЕ НА ГРАДА

Презентация и отворена дискусия

През 2016 г. сдружение the fridge стартира проекта „Мултиполис – Образите на града”, насочен към изследване на града през многообразието му от значения, метафори, употреби и идентичности, възприемайки го едновременно като архетип, обиталище, динамично променяща се сцена с историческо наслагване, но също като едно лично и споделено пространство. „Мултиполис” е замислен като разгръщаща се във времето поредица от мултидисциплинарни експерименти в градска среда, в рамките на които млади художници, хуманитаристи и музиканти заедно ще проучват характерните градски особености и проблеми, като в края на този процес се очаква те да бъдат осмислени и представени в съвместни творчески проекти и аналитични текстове.
Първото издание на „Мултиполис“ се фокусира върху град София, а възможностите за участие бяха анонсирани през месец април чрез отворена покана до студенти и млади професионалисти от различни области. След селекция на постъпилите над 30 кандидатури беше сформиран екип от 11 участника: Ева Мария Иво Иванова, Ивайло Динев, Ралица Стоянова, Ренета Бакалова, Вълко Чобанов, Мартин Пенев, Георги Шаров, Мария Цанева, Йоана Робова, Петър Пармаков и Джорджия Николова. В последния месец те се включиха в интензивни обсъждания, работилници и групови обиколки заедно със своите ментори по проекта: д-р Димитър Божков, Леа Вайсова, д-р Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, д-р Илия Граматиков и Павел Найденов.

Archive - The fridge (6)

Снимка: Ева Мария Иво Иванова

Избягвайки традиционните дискусионни теми (скандалните нови/стари паметници, столичния градски транспорт и т.н.), участниците и менторите се съсредоточиха върху създаването на картография на невидимите квартали, сгради, общности, скрити/непознати социални практики и болезнени градски зони. Разработваните към момента локациите са: кв. „Христо Ботев”, Студентски град, сградата „Вертиго” на бул. България и кв. „Манастирски ливади”, Градска баня Панчарево, кв. Княжево, районът на хотел „Арена ди Сердика“ и др.

IMG_3744

Снимка: Ева Мария Иво Иванова

На 10 юни от 18:00 в Нова конферентна зала на Софийския университет ви каним на публичното представяне на проекта и неговите междинни резултати. По време на събитието ще бъдат коментирани част от изследваните пространства през документацията от досегашните проучвания и обиколки, събраните данни от интернет и проведените интервюта с местни жители. Участниците ще представят и идеите си за бъдещите проекти, а публиката ще бъде поканена активно да се включи в отворената дискусия на тема „София, светът ни в тебе се оглежда”. Цитатът от иначе твърде сантименталното музикално откровение за София всъщност и добра отправна точка и провокация към това как мислим и усещаме града си – не просто като съвкупност от различни пространства-обиталища (някои от които може и да не ни се иска да виждаме), а като силно чувствителна повърхност, възприемаща релефа на своите обитатели до най-малкия детайл. В отворената дискусия публиката ще може да се включи с мнения и въпроси за районите във фокус, както и да допринесе за обогатяването на картфографирането с предложения за нови невидими локации. Дискусията е част от дългосрочната стратегия на проекта „Мултиполис – Образите на града” за обогатяване и разширяване на творческия и изследователски диалог за София, както и насочването на вниманието към неизследвани проблеми и територии.

FACEBOOK EVENT

Archive - The fridge (7)

Снимка: Ева Мария Иво Иванова

* * *

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Култура” и в партньорство с Културния център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

IMG_2496

Снимка: Наталия Тодорoва