НАПРАЗНИ УСИЛИЯ НА ЛЮБОВТА

Част от проекта Teaching Shakespeare Through Performance

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” и Катедрата по англицистика и американистика на Софийския университет ви канят на постановката “НАПРАЗНИ УСИЛИЯ НА ЛЮБОВТА” от Уилям Шекспир, част от проекта Teaching Shakespeare Through Performance

Главната цел на проекта е да изследва иновативната практика за изучаване творчеството на Шекспир чрез театрални изпълнения. Това е нов метод на преподаване и учене, неизползван досега в България, който се основава на принципите на „активно участие” (active learning), „учене посредством преживяване” (experiential learning) и съвсем новата идея за „учене в отворено пространство” (open-space learning). Шекспировата комедия „Напразните усилия на любовта” (Love’s Labour’s Lost) не е избрана случайно – никоя друга Шекспирова пиеса не се фокусира толкова много върху образованието.

Сряда, 23 ноември, 19:00 часа,

Софийски Университет, Ректорат, Театрална зала

Вход откъм бул. ”Цар Освободител”