НАТУРА – АБСТРАКЦИЯ

Съвместна изложба на дипломанти от специалност „Изобразително изкуство“ към ФНПП

РъководителиАнна Цоловска и Мириян Ценов

Изложбата „Натура – абстракция“ представя пластични творби и дигитални пластични рисунки на тринайсет млади автора, завършващи през настоящата година специалност „Изобразително изкуство” в Софийския университет. Дипломантите ще покажат резултатите от своите експерименти със съчетаването на пластика и дигитално моделиране, използвайки голямо разнообразие от техники и материали, под ръководството на доц. д-р Анна Цоловска.

В изложбата са включени от напълно абстрактни до крайно натуралистични творби, всички разработени през последния семестър от обучението на авторите.

„Своеобразната като цвят композиция на Мария Лилова създава впечатление за причудлива многомерност. Структурите върху релефните колони на Мариян Ценов внушават богатство от нюанси и ги превръщат в почти живописни творби. Демонът и победата на Здравко Харизанов са съчетали класически и нови материали и подход. Телените форми, направени от трима от участниците, успяват да внушат пространство, надскачайки приложността на използвания материал. Принтовете на Илина Консулова са забележителни с характерната си абсурдна, дигитално-метафизична атмосфера с привкус на „дигитална еротика”. Изключително интересна е и естетиката на Елисавета Въчева, която този път е представена чрез керамична глава на маргинален обект, обобщена от метална глазура. Не на последно място е и творба на Катерина Бояджиева, направена със завидно майсторство, ирония и поетичност.“

Анна Цоловска