НЕЧОВЕШКОТО Премиера на сп. Пирон # 12

Главен редактор: проф. Александър Кьосев

Водещ броя: д-р Богдана Паскалева

Представящ броя: проф.Ангел Ангелов

Дванадесетият тематичен брой на списание „Пирон“ събира авторски и преводни текстове, предлагащи разнообразни перспективи към проблема за нечовешкото. С обръщането си към тази тема авторите навлизат в полето на съвременната антропология „през задния двор“, през фигурите на онези „други“, обекти и същества, които населяват граничните области на човешкото – животни, машини, киборги, отпадъци, чудовища, чужденци, свръхчовеци… По този начин профилът на предлагания тук брой се очертава като разграничителната линия между две неопределими фигури – тази на човека и тази на „другото на човека“. Така става ясно, че в епохата на късната модерност е все по-трудно да се прокарва еднозначна граница между тези две области, а оттук именно антропологическото самоопределяне се оказва една от най-трудните задачи на нашата епоха.

Броят включва изследвания по темата за нечовешкото както от утвърдени, така и от млади български учени и се отличава с голямо многообразие от методологически и интерпретативни подходи. Към това се добавят и преводите на български език на текстове от четирима влиятелни съвременни чужди автори по темата за нечовешкото – Дона Харауей, Джорджо Агамбен, Реза Негарестани и Фредерик Нера.

Броят „Нечовешкото“ е подкрепен по Програма Критическа литература на Национален фонд „Култура“ за 2016 г.