Ние, Гераците Съвременна театрална версия на повестта на Елин Пелин

Сценична реализация: Снежина Петрова
Сценография: Десислава Морозова
С участието на студенти от програма „Театър“ на НБУ: Божидар Михайлов, Бояна Георгиева, Валерия Иванова, Веселина Бояджиева, Кристиян Янев, Лъчезар Дойнов, Натали Йорданова, Соня Ковчезлиева, Християна Стоименова, Томи Михайлов, Румен Христов, Красимира Дуковска В спектакъла е използвана музика на Гергана Димитрова.

Историята на българското семейство, на неговия генезис и разпад в началото на 20.век, когато Елин Пелин пише повестта си, е темата и нашият театрален проект. Архетипните теми в повестта за динамиката на отношенията в семейната общност, за семейната митология, свързана с идеята за „скритото имане“ са актуални и днес и е сериозно професионално предизвикателство да се изгради адекватен театрален език, който преобръща клишетата в мисленето ни за Елин Пелин.

Повестта на Елин Пелин разработва темата за родовото престъпление и е универсална матрица, в която могат да се впишат лични истории, истории, ритуали, практики и традиции на различни общности и групи.

Практиката на Образователния театър е иновативна за България и в нейното поле се вписват различни форми на Форум театър, Плей-бек театър и др. Настоящият спектакъл има за цел да постави като тема на дискусия конкретно литературно произведение и да изпълни две задачи – да улесни и обогати разбирането на литературната творба от ученици и зрители със средствата на театралната интерпретация и да включи и повиши познанията им за културните и духовни традиции на региона, от който произхождат и които могат да станат част от театралната интерпретация. Така учениците получават литературно, личностно и социокултурно познание, усвоено през „преживяването“. Така театърът се явява практически инструмент за въздействие, лаборатория, в която участниците съумяват да идентифицират нова гледна точка за събитието. Не на последно място, връщането назад към родова ни памет чрез изкуството провокира интереса на зрителите към търсене на лична идентичност и произход; отключва чувство на принадлежност към единна общност, език и вяра.

Тематичното разширяване на културния продукт е свързано и с включването на специфични елементи от материалната и духовна култура на Софийския регион: певческата традиция – шопските двугласи, архитектурните характеристики, проявени в сценографското решение, предметния свят – белег на материалната култура на общността, езиковата характеристика на региона – проявена в използваните клетви от шопската фолклорна област, ритуали – спецификите на сватбата и погребението, трудовата дейност – специфична за конкретния регион.

С подкрепата на ЦФСР към Настоятелството на НБУ и фонд „Учебни програми“ към БФ и ФБО на НБУ. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.