Нова сесия за кандидатури за изложби в Галерия “Алма Матер” през 2013 година

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

обявява сесия за нови кандидатури за представяне на

изложби в галерия „Алма Матер”

за периода март – юни 2013 г.

Краен срок – 20 януари 2013 г.

Моля, изпратете:

  • Авторска и/или кураторска      концепция на изложбата
  • Визуален материал
  • Творческа автобиография (по желание)

На адрес: lidia_vlaxova@abv.bg  и cultcentersu@gmail.com

Селекцията на кандидатурите се осъществява от Културния съвет към Центъра, като сесиите са два пъти в календарната година, съобразено с началото на академичните семестри в Софийския университет.

Галерията се ангажира с изготвяне на информационни съобщения и разпространението им до широк кръг медии. По желание на автора изготвяме дизайн на плакат.

Всички автори, които представят своите произведения трябва да са подготвили платната / или други носители за окачване.

Системата за окачване в галерията е на принципа корда. За пластичните произведения разполагаме с практикабли.

 

Ще очакваме вашите предложения!

 

Културен център на СУ „Св. Климент Охридски”,

 ул. „Московска” № 49, стая 27,

 тел. 02/9308-53

 email: cultcentersu@gmail.com,