Нова сесия за кандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за изложби в галерия „Алма Матер”

Нова сесия за кандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за изложби в галерия „Алма Матер”
за периода март – юни 2015 г.

 

Срок за подаване на предложения – 1 декември 2014 г. – 31 януари 2015 г.
На адрес: cultcentersu@gmail.com

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обявява сесия за нови кандидатури за събития от всички сфери на съвременното и традиционното изкуство: театър, танц, пърформанс, фотография, живопис, графика, видео-инсталации, концерти, филмови прожекции, литературни четения, творчески работилници, както и от диапазона на академичните дисциплини и форми: конференции, семинари, открити лекции, дискусии. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, а готовата програма подлежи на одобрение от Ректора на СУ. Всички събития в нея стават част от официалния културен календар на Софийския университет за съответния период.

За предложения за изложби в галерия „Алма Матер” изпратете:

  • Авторска и/или кураторска концепция на изложбата и технически изисквания
  • Визуален материал
  • Творческа автобиография

Галерията се ангажира с изготвяне на информационни съобщения и разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат.

Всички автори, които представят своите произведения, трябва да са подготвили платната / или други носители за окачване. Системата за окачване в галерията е на принципа корда. За пластичните произведения разполагаме с практикабли.

Повече информация за условията в галерия “Алма Матер” тук:

 

* * *

За предложения за събития във всички други тематични направления изпратете:

  • Концепция на събитието (идея и технически изисквания, в свободен текст)
  • Кратка биография на участниците
  • Допълнителен информационен материал (снимки, видео, рецензии в медии,откъси и пр.)

За предложения от организации/артисти, които не са част от структурата на СУ, моля, към описаните документи прибавете и кратко описание на организацията и дейността си (до 3 параграфа) и препоръка от организация, която вече си е партнирала с Културния център при подготовката на събития (постоянно обновяващ се списък на партньорите ни можете да намерите на https://culturecenter-su.org/?page_id=1249)

Културният център се ангажира с организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на СУ, подготовка на информационни съобщения и разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат.