Някои го предпочитат аналогово Добрин Атанасов и Любен Кулелиев

Изложбата представя кинетични и интерактивни инсталации и обекти. В тях са вплетени образи и препратки, свързани със символите на дигиталния свят. За функционирането си обаче работите не разчитат на дигиталните технологии. Отправна точка за създаването на творбите е филмът на Били Уайлдър „Някои го предпочитат горещо“ (1959). Заглавията на произведенията цитират реплики от филма и препращат към сцени и ситуации от него. Същевременно дават и ключ за тълкуването на самите произведения.

Концепцията изложбата хвърля поглед към последиците от Големия дигитален обрат през призмата на хумора и иронията. Повсеместното навлизане на дигиталните технологии остави по-възрастните поколения в изключително неблагоприятна позиция. Бързо променящият се свят под диктата на галопиращото технологично развитие направи неконкурентни много хора. Факт е, че всички сфери на живота се дигитализираха, както е и факт, че доста широка човешка маса на всички нива все още не успява да се адаптира към тази промяна (достатъчен пример е публичната администрация). За да не „изпадне от играта“ обаче, болшинството от засегнати привидно прие предизвикателството, без реално да разбира същността на новата ситуация. Започна да използва инструментите на дигиталната епоха, без да е осъзнало същностните им характеристики. Така се достигна до една симулирана дигиталност. Паралелно с това дигиталното започна да се афишира. Наложи се модата на дигиталното. Дигиталното се превърна в бранд. Афишираната дигиталност обаче, далеч невинаги отговаря на параметрите на реалния дигитален свят. Днес можем да открием свидетелствата за аналоговото мислене с дигитални средства на много места. Истината всъщност е, че за да мислиш дигитално, не е достатъчно да се научиш да ползваш компютър.

Авторите Добрин Атанасов и Любен Кулелиев работят като артистичен тандем вече повече от 15 години. Заедно и поотделно имат изяви в Германия, Италия, Чехия, Полша, Словакия, Естония, Румъния и Сърбия. Съвместните им артистични занимания са в сферата художествените инсталации, кинетичното изкуство, лендарта и намесите в градската среда. Добрин Атанасов е преподавател към катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Води няколко дисциплини, свързани със съвременно изкуство и графичен дизайн. Любен Кулелиев работи на свободна практика в областта на художествените занаяти и фотографията. Занимава се и с редица проекти в сферата на неформалното образование и културата. Двамата автори имат изявен интерес към художественото образование. През 2003 г. са учредители на неправителствената организация „Център за неформално образование и културна дейност АЛОС“. От нейно име провеждат уъркшопи в различни области на съвременното изкуство. През последните години, в рамките на тези мероприятия са реализирали десетки публични изяви из цялата срана. Членуват в сдружение „Изкуство в действие“.

Изложбата ще се проведе от 12 до 21 ноември 2018 г. в галерия „Алма Матер“, в северното крило на ректората Софийския университет. Откриването е на 12 ноември от 18.30 часа.

FB EVENT