Опити върху Антигона и субектът на желанието при Хегел

Публична лекция на Емилия Ангелова

Университет Конкордия, Монреал (Канада)

Първият превод на немски език на древногръцката трагедия „Антигона” е изготвен от поета Хьолдерлин в едно неспокойно време, белязано от симптомите на промяна и исторически преход. Неговият превод отразява момент, носещ в себе си именно духа на неспокойствие и търсене, антиципирането на едно събитие-илюзия и вярата в гения като прецедент на саморефлексията и културното самосъзнание на една епоха. Хьолдерлин, мотивиран до голяма степен от назряващите въпроси на скептицизма, засягащи проблеми на самоопределението и автентичността на индивида, влиза в разногласие с младия Хегел, като ипоявата на превода на „Антигона” съвпада по време с подготовката и написването на „Феноменология на духа” (1806). Между двамата приятели настъпва разрив (типичен за разцеплението в романтическото движение), предпоставен от отказа на Хьолдерлин да приеме диалектическото снемане в интерпретацията за историчност/трагичност, за „вината” на Антигона.

В тази лекция Емилия Ангелова ще проследи логиката на различие между двата подхода, като се съсредоточи върху изложението на позицията на субективността в цялостната система на Хегел. По-конкретно ще бъдат разгледани предпоставките при Хегел за само-конституирането на така наречения „субверсивен” (Лакан) субект на желанието, в какъв смисъл Антигона се явява като негов пример, като диференциална парализа и итерация, неадекватна илюстрация и самоотрицание (без детерминиращо развитие) на принципа на идентичността. Лекцията ще се спре и върху последните текстове на Джудит Бътлър и Адриана Кавареро, в които авторките представят нови подходи и перспективи върху възгледа за трагедията, и по-общо към известни критики отправени към Хегел от феминистка позиция.

Емилия Ангелова ще предложи решение, в което не е необходимо ангажиране със стратегически есенциализъм, а се акцентира върху връщането към Хегел с въпроса: как да бъдеш феминист, без да „останеш” феминист.

Емилия Ангелова има бакалавърска и магистърска степен по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е доктор по философия, кандидат на философските науки от Университет Торонто (University of Toronto).  Тя е доцент във Факултета по философия в Университет Конкордия, Монреал, Канада. Нейните области на специализация са Континентална философия (19-ти и 20-ти век), както и развитието на философското наследство на Кант и Хегел в условията на съвременната трансформация на теми в етиката и онтологията. По-специално, тя се занимава с конституция на субекта и модалностите на възможното; само-съзнанието; времево усещане и времевост на опита на въображението. Преподавателските ѝ интереси са съсредоточени в областта на съвременната френска и немска философия, вкл. Хайдегер, Дерида и френския феминизъм. Нейните публикации и статии включват теми и проблеми при Хайдегер, Левинас, Дельоз, както и Кант и Хегел. Понастоящем тя работи по монография върху курса от лекции на Хайдегер Кант и проблемът за метафизиката от 1928 г.. Тя е съставител и редактор на сборник със съвременни авторски есета върху понятието за свободата  и  историята при Хегел.

Articles in Scholarly Journals, Books and Proceedings (Refereed)

“Hegel’s Affective Turn,” Commentary to Katrin Pahl’s Hegel and EmotionOwl of Minerva, Forthcoming. (14 ms pp.)

“Nancy and Hegel: Freedom, Democracy and the Loss of the Power to Signify.” The Praxis of Sense: On Jean-Luc Nancy and the Political. Ed. S. Dejanovic. Edinburgh University Press. Forthcoming. (26 ms pp.)

“Time’s Disquiet and Unrest: Affinity Between Heidegger and Levinas.” Between Levinas and Heidegger. Eds. John Drabinski and Eric Sean Nelson. Albany: State University of New York Press: 85-107. In press.

“Hegel and Deleuze on Life, Sense and Limit.” Hegel and Deleuze.  (2013) Eds. Karen Houle and Jim Vernon. Chicago: Northwestern University Press: 204-220.

“Returning to Heidegger: Response to Sheehan and Blézy.” Proceedings of the Forty-Seventh Annual Meeting of the Heidegger Circle (2013): 12 ms pages.

“Desubjectivation of Time and Self-Affection: Kant in Heidegger.” Kant-Akten. (2013) Proceedings of  the XI      International Kant-KongressKant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Kant-Kongresses 2010. Vol. 5, Pisa (Berlin, New York: Walter De Gruyter): 665-676.

“Utopia, Metontology, and the Sociality of the Other: Levinas, Heidegger and Bloch.” Journal of Contemporary Thought.  31 (Summer 2010): 171-191.

“A Continuity Between the A and B Deductions of the Critique: Revisiting Heidegger’s Reading of Kant.” Idealistic Studies.  Vol. 39:1-3 (Spring-Summer-Fall 2009): 53-71.

‘Тime’s Unrest and Disquiet: Between Heidegger and Levinas.” Proceedings of the Forty-Third Annual Meeting of the Heidegger Circle (2009): 101-113.

“Quasi-Cause in Deleuze: Inverting the Body Without Organs.” Symposium: The Canadian Journal for Continental Philosophy 10 (2006): 117-133.

“Kak e vusmoshna metaforata?” [How is Metaphor Possible?]. Filosofska Misul [The Philosophy Journal of the Bulgarian Academy of Sciences] XLVI, no. 10 (1990): 40-48.

Papers in Scholarly Reference Volumes (Refereed)

“Heidegger and Gadamer.” The Bloomsbury Companion to Heidegger. (2013) Eds. F. Raffoul and E. S. Nelson.  New York: Bloomsbury: 165-169.

“Heidegger and Descartes.” The Bloomsbury Companion to Heidegger. (2013) Eds. F. Raffoul and E. S. Nelson.  New York: Bloomsbury: 97-103.

“Continental Feminist Philosophy.” The Edinburgh Companion to Twentieth-Century Philosophies. (2007) Ed. Constantin V. Boundas. Columbia University Press and Edinburgh University Press: 590-602. 

Book Reviews

Review Essay of Reading Kant’s Geography, eds. Stuart Elden and Eduardo Mendieta. Comparative and Continental Philosophy. Vol. 4.1 (2012): 151-157.

Review of Rethinking Facticity, eds. François Raffoul and Eric Sean Nelson. Symposium: The Canadian Journal for Continental Philosophy 13, no 1 (2009): 137-140.

Review of Beyond Liberalism and Communitarianism: Studies in Hegel’s Philosophy of Right, ed. Robert R. Williams. In: Philosophy in Review 22 (2002): 229-231.

Conference Presentations

“Heidegger on Time, Humanitas, and the Experience of Freedom.” Heidegger at 125, International Conference Messkirch. Messkirch, Germany. May, 2014. Refereed Abstract.

“Hegel and the Impersonal Subject: Time-Structures, Antigone and the Ethical.” Hegel Ontario Conference. McGill University, Montreal. March, 2014. Refereed Abstract.

“The Splitting of The Ego: Husserl and Kristeva.”  Phenomenology: Past and Present. Providence CollegeProvidence RI Invited paper.

“On the Ground of Freedom in Hegel’s Account of the Present.” 16th Annual Meeting of the Ontario Hegel  Society (OHO), Trent UniversityMarch 30-April 1, 2012.

“A Favour in Which A Singular Event Comes to Pass: Heidegger in the 1940s on Thinking, Poetizing, Thanking.” “Martin Heidegger: Natur—Kunst—Technik,” 6th Annual International Heidegger Conference, Messkirch (Germany)May 25-29, 2011. Refereed abstract.

“Negativity in Hegel’s Phenomenology: On Making Thought More Thoughtful.”  15th Annual Meeting of the Ontario Hegel  Society (OHO), University of OttawaApril 1-3, 2011. Refereed abstract.

“Hope, Utopia and Sociality: Reconsidering Levinas and Heidegger.”  49th Annual Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), MontréalNovember 2010. Blind refereed paper.

“Desubjectivation of Time and Self-Affection: Kant in Heidegger.” International Kant-Kongress, Pisa (Italy), May 2010. Blind refereed paper.

“The Facticity of Being and the Rupture of Time in Heidegger and Levinas.” 48th Annual Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), VirginiaOctober 2009. Blind refereed paper.

“Time’s Unrest and Disquiet: Between Heidegger and Levinas.” North-American Heidegger Circle Conference, Cincinnati, Ohio, 2009.  Published in North-American Heidegger Conference Proceedings 2009. Blind refereed paper.

“On the Truth Lost for Us: Pain and Singularity in Nancy’s Hegel.”  Paper in panel on “Time, History, and Suffering: Violence after Adorno and Nancy,” 47th Annual Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), Duquesne University, November 2008. Blind refereed paper abstract (2000 words) and panel abstract (500 words).

“The Originary Temporality of Having-Become and Having-Been in the Early Heidegger’s Explication of the Phenomenology of Religious Life.”  4th Annual International Heidegger Conference, Messkirch (Germany), June 2008. Blind refereed abstract (2000 words).

“Hegel with Irigaray:  The Feminine and the Temporal.”  Paper in panel on “Feminist Challenges to an Ethics and Politics of Identity,” 46th Annual Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), DePaul University, November 2007. Blind refereed paper abstract (1700 words) and panel abstract (500 words).

“The Ethics of Antigone: On Hegel after Malabou and Irigaray.” Paper in panel on “Continental Feminist Philosophy: Constructive Revisions of the Canon,” Canadian Philosophical Association (CPA) Congress, University of Saskatchewan, May 2007. Blind refereed paper abstract (1000 words) and panel abstract (700 words).

“Disclosure and Pure Imagining: Heidegger’s Ontological Reading of Kant.”  45th Annual Meeting of the Society for Phenomenology and Existential Philosophy (SPEP), Villanova University, October 2006. Blind refereed paper.

“Disclosure and Pure Imagining: Heidegger’s Ontological Reading of Kant.”  2006 Meeting of the Eastern Division of the American Philosophical Association (APA), Washington D.C.,  December 2006. Blind refereed paper.